Skoči do osrednje vsebine

Izobraževanje o obveznostih notarjev

Predstavnika Urada RS za preprečevanje pranja denarja sta 26. januarja 2023 sodelovala pri izobraževanju notarjev v organizaciji Notarske zbornice Slovenije o obveznostih notarjev na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

Predavanje predstavnikov urada je bilo namenjeno poglobitvi znanja notarjev v zvezi z njihovimi obveznostmi, ki jih imajo kot zavezanci v skladu z Zakonom o preprečevanju denarja in financiranjem terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 in 145/22). Posebej so bili izpostavljeni deli zakonodaje, v zvezi s katerimi se od zavezancev pričakuje posebna skrbnost, in pojasnjene dolžnosti, katerih dosledno izvajanje je nujno za uspešen boj proti pranju denarja in financiranju terorizma. Poudarek je bil dan tudi predstavitvi praktičnih primerov in situacij, s katerimi se v praksi srečujejo notarji.