Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za energetsko prenovo šol v Kranju in Izoli

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo 775.000 evrov evropskih sredstev za projekt »Energetska sanacija Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole Kranj – objekt B in Srednje šole Izola«.

Upravičenec preko konzorcijske pogodbe, Šolski center Kranj, bo v okviru projekta energetsko prenovil in obnovil objekt B Srednje ekonomske storitvene in gradbene šole Kranj ter objekt Srednje šole Izola.

Za šolo v Kranju projekt predvideva zamenjavo radiatorjev, vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje sistema. Sanirana bo tudi toplotna postaja za gretje sanitarne tople vode, posodobljena razsvetljava ter urejeno prezračevanje v telovadnici in učilnicah.

Na stavbi Srednje šole Izola bo v okviru projekta izvedena toplotna izolacija fasade, vgrajena bo toplotna izolacija stropa proti strehi, zamenjana bodo okna z žaluzijami. Poleg tega bodo zamenjani radiatorji, vgrajeni termostatski ventili, izvedeno bo hidravlično uravnoteženje sistema. Sanacije bo deležna kotlovnica, vgrajeni bodo konvektorji ter toplotna črpalka za hlajenje in ogrevanje. Obenem bodo posodobljene elektro instalacije, razsvetljava in klimatizacija. 

Projekt sledi ciljem spodbujanja energetske učinkovitosti javnih stavb, smotrnega ravnanja z energijo in rabe obnovljivih virov energije.

Za projekt v skupni vrednosti 1.581.341,62 evra bo Kohezijski sklad prispeval 774.857,39 evra.