Skoči do osrednje vsebine

Začetek uporabe novega Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence

Danes, 26. januarja 2023, se začnejo uporabljati določila novega Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence. Novi zakon v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo in nadgrajuje nekatera določila do sedaj veljavnega zakona.

Najpomembnejše spremembe, ki jih prinaša so uvedba enotnega upravnega postopka ugotavljanja kršitev konkurenčnega prava in izreka administrativne sankcije ter uvedba postopka poenostavljene priglasitve koncentracije. Hkrati zakon širi preiskovalne pristojnosti Javne agencije za varstvo konkurence in krepi mednarodno sodelovanje organov, pristojnih za varstvo konkurence.

Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence