Skoči do osrednje vsebine

Seminar optične komunikacije na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko

Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani poteka že 26. Seminar optične komunikacije, ki ga organizira Laboratorij za sevanje in optiko. Na njem se bodo v treh dneh predstavili številni strokovnjaki, uporabniki in razvijalci s tega področja. Govorili bodo o novostih, raziskovalnih dosežkih in smernicah, ki so ali bodo postale pomembne za nadaljnji razvoj optičnih komunikacij v Sloveniji.

dr. Emilija Stojmenova Duh in dekan Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani dr. Gregor Dolinar

dr. Emilija Stojmenova Duh in dekan Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani dr. Gregor Dolinar

Domači strokovnjaki tako predavajo o stanju in razvojnih vprašanjih optičnega omrežja v Sloveniji, tuji predavatelji pa predstavljajo novejše razvojne težnje in prihodnja predvidevanja, vključno z razvojem varnih kvantnih komunikacij. Rdeča nit letošnjega seminarja je vlakno do končnega uporabnika kot edini pravi širokopasovni medij. Optična omrežja, osnovana na optičnih vlaknih, so energijsko najmanj potratna in jih je zato smiselno maksimalno uporabljati pri povezovanju vseh naprav, ki se ne premikajo. Uporaba optične infrastrukture nedvomno omogoča tudi bolj varčno izrabo frekvenčnega prostora, ki je omejena dobrina. Udeleženci seminarja bodo med drugim dobili vpogled v novo nastajajoče tehnologije ter se seznanili z različnimi pomembnimi dosežki.

Seminar je že od samega začetka namenjen strokovnemu izpopolnjevanju telekomunikacijskih strokovnjakov in drugih, ki se za to področje zanimajo. V prvi vrsti je cilj seminarja osveževanje, razširjanje, izpopolnjevanje in poglabljanje znanja ter dvig strokovnosti zaposlenih na področju telekomunikacij. Na podlagi izkušenj, pridobljenih v treh desetletjih, je ta seminar optičnih komunikacij postal uspešna oblika strokovnega izpopolnjevanja na podiplomski ravni in je namenjen slovenskim strokovnjakom, ki se ukvarjajo s hitro razvijajočim področjem optičnih komunikacij.

Ministrica za digitalno preobrazbo dr. Emilija Stojmenova Duh je v uvodnem nagovoru poudarila, da strokovnjake na tem področju še kako potrebujemo in spomnila, da naša država dosega dobre rezultate na področju povezljivosti (DESI indeks): »Slovenija je na 10. mestu in je nad evropskim povprečjem, saj je za nas ključna digitalna vključenost, ampak ko govorimo o njej, moramo začeti z infrastrukturo in samim dostopom. Poskrbeti moramo za storitve in omrežja, šele nato sledijo znanja ter kompetence. Prizadevali si bomo za gradnjo novih omrežjih in posodabljanje obstoječih, za kar pa potrebujemo strokovnjake, ki jih ni veliko.  Zato si želimo čim več študentov, ki bi pridobilo poklice, ki jih na tem področju zelo potrebujemo. Sami pa bomo v prihodnje strmeli k razvoju digitalizacije in prispevali h gradnji širokopasovnih omrežjih.«

Seminar optičnih komunikacij je v preteklosti nedvomno bistveno prispeval k vpeljavi širokopasovnih komunikacij v Slovenij s prenosom znanja iz akademskega okolja v slovenska telekomunikacijska podjetja in bo tudi še naprej kazal pot do digitalne družbe.