Skoči do osrednje vsebine

Danes obeležujemo mednarodni dan carine

Svetovna carinska organizacija (angleško World Customs Organisation – WCO) je razglasila 26. januar za mednarodni dan carine. Glavna tema, ki je bila izbrana za leto 2023 je vzgoja naslednje generacije, spodbujanje kulture izmenjave znanja in izkaz poklicnega ponosa v carini.

Slovenska carina je bila ustanovljena 1991 in je članica WCO od leta 1993. Z ustanovitvijo FURS leta 2014 je carinska služba postala del finančne uprave. V osmih finančnih uradih, Celju, Kopru, Kranju, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici in Novem Mestu so sektorji za carine, kjer zaposleni izvajajo carinske naloge. Danes so naloge carinske službe povezane predvsem z varovanjem, družbe, okolja, trga in finančnih interesov EU, obseg in zahtevnost le teh pa iz leta v leto naraščata.

V svojih vrstah potrebujemo mlajše sodelavce

Kot pravi geslo letošnjega leta, carinska služba potrebuje nove, mlajše sodelavce, ki bodo v prihodnjih letih steber modernih carinskih služb. Tudi pri nas prihaja do menjave generacij, ko starejši odhajajo v pokoj, zato je bolj kot kdaj koli potreben prenos znanja in izkušenj na  mlajše sodelavce. Vloga carine se spreminja s tem, ko se krepi predvsem nadzor vnosa in iznosa blaga, za katerega veljajo prepovedi in omejitve ali drugi ukrepi za zaščito družbe. Pokazatelj slednjega je pomembna vloga carinskih služb pri izvajanju nadzora za spoštovanje omejevalnih ukrepov EU povezanih z vojno v Ukrajini. Tudi spletna trgovina je močno spremenila vzorec trgovanja v svetu in prinesla nov izziv za izvajanje učinkovitega carinskega nadzora, ki je na eni strani usmerjen v pospeševanje zakonitega pretoka blaga, na drugi strani pa v identifikacijo pošiljk, ki so neprimerne za trg EU ali pa vsebujejo ponarejeno ali tihotapsko blago. Slednje je možno le ob učinkoviti, sistemski elektronski analizi tveganja, ki je prioriteta vsake moderne carinske službe.

Zaradi hitrih sprememb in globalizacije se spreminjajo prioritete dela carinskih služb. Kljub vsemu  pa glavna naloga carine in carinika ostaja nadzor nad blagom in uporaba vseh predpisov EU in Republike Slovenije, ki veljajo za vnos ali iznos konkretnega blaga.

Uslužbenci Finančne Uprave, ki so se še posebej izkazali pri prenosu carinskih znanj in izvajanju usposabljan za mlajše kolege, bodo prejeli priznanja Svetovne carinske organizacije, ki bodo slovesno podeljena ob dnevu Finančne uprave 12. aprila.