Skoči do osrednje vsebine

V Sloveniji imamo kar 70 različnih rokodelskih panog

Zaključki raziskovalnega projekta Seznam rokodelskih panog, ki ga je v okviru priprave predloga Zakona za ohranjanje in razvoj rokodelstva za Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport izvedel Slovenski etnografski muzej skupaj s strokovnimi partnerji, kažejo, da imamo kar 70 različnih rokodelskih panog.

Vodja kustodiata za obrt in trgovino dr. Tanja Roženbergar je ključne izsledke raziskave na predstavitvi 25. januarja predstavila ožji ekipi podpornega okolja za področje rokodelstva. Z obširno raziskavo in rezultati Slovenskega etnografskega muzeja so se seznanili predstavniki ministrstva, Obrtno-podjetniške zbornice, Konzorcija rokodelskih centrov in Zveze društev upokojencev Slovenije.

Raziskovalni projekt je podal poimenovanja, podrobne opise in evalvacije sedemdesetih rokodelskih panog v Sloveniji, ki jih bo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport vključilo v Pravilnik o določitvi rokodelskih panog. Gre sicer za podzakonski akt k predlogu Zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva, ki ga bo ministrstvo v kratkem posredovalo v vladno proceduro.

Dolg in raznolik seznam rokodelskih panog dokazuje tradicijo rokodelskih znanj in njihove prisotnosti v družbi in okolju, priča o identiteti in prepoznavnosti, o medgeneracijskem povezovanju, pa tudi o novih priložnostih in vsestranskih pozitivnih učinkih v prihodnosti. Zato je nujno, da se rokodelske panoge opredelijo kot dejavnosti posebnega družbenega pomena. Dejavnost ohranja nacionalno identiteto, identiteto posameznih pokrajin in krajev ter s tem celotno slovensko kulturno dediščino.

Po predstavitvi končnih ugotovitev je dr. Tanja Roženbergar osvetlila tudi vprašanja, ki so se pojavila med raziskovalnim procesom. Zaključila je, da bo raziskava pripomogla predvsem h kritični presoji za ohranjanje rokodelskih znanj in k razvoju sodobnih rokodelskih ustvarjalnosti, vsekakor pa gre pri končnem rezultatu za »živ« dokument, ki se lahko sproti dopolnjuje z novimi podatki in aktualnimi rokodelskimi panogami v duhu časa in prostora.