Skoči do osrednje vsebine

Državna sekretarka Buzeti na simpoziju o vinskem in gastronomskem turizmu na kmetijah

Državna sekretarka Tatjana Buzeti se je udeležila sklepnega znanstveno-strokovnega simpozija »Sedanjost in prihodnost vinskega in gastronomskega turizma na turističnih kmetijah Slovenije«.

Državna sekretarka stoji in govori.

Državna sekretarka Tatjana Buzeti. | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

1 / 2

Simpozij je del Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »VINGATUR« - »Možnosti nadaljnjega razvoja vinskega in gastronomskega turizma za kmetijah«, ki ga ministrstvo vodi skupaj z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS.

Ciljno raziskovalni program (CRP) »Vingatur« se izvaja od leta 2020. V projektni skupini so sodelovali raziskovalci Univerze na Primorskem iz Fakultete za turistične študije Portorož – Turistica, Fakultete za management ter Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper; Univerze v Ljubljani, Filozofske fakultete in iz Univerze v Mariboru, Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede.

Državna sekretarka Tatjana Buzeti je v uvodnem nagovoru izrazila zadovoljstvo, da je projekt pripeljal do določenih predlogov kljub temu, da se je začel izvajati v času največjih omejitev zaradi epidemije covida-19. Poudarila je: »Turistične kmetije, razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, aktivno ohranjanje vinskih turističnih cest in njihova promocija niso pomembni samo zaradi svoje gospodarske vloge, ampak tudi zaradi ohranjanja kulturne krajine in poseljenosti slovenskega podeželja.« Dodala je, da se bo ministrstvo preko različnih ukrepov še naprej trudilo najti najboljše načine in rešitve za pomoč pri nadaljnjem razvoju vinskega in gastronomskega turizma na slovenskih kmetijah.

Turizem na kmetiji predstavlja pomembno dopolnitev kmetijskega sektorja, ki kmetom omogoča lažjo prodajo lastnih pridelkov in izdelkov, delno ali polno zaposlitev članov kmečkega gospodinjstva, dodano vrednost kmečkim proizvodom in storitvam ter dodaten vir zaslužka, racionalnejšo rabo razpoložljivih virov kmetije. Prispeva tudi k ohranjanju poselitve podeželja.

Potencial vinske in gastronomske ponudbe kot oblik dopolnilne dejavnosti turizma na kmetiji do sedaj še ni bil ustrezno raziskan in valoriziran v kontekstu razvoja vinskega in gastronomskega turizma. Raziskovalni projekt je na osnovi izvedenih strokovnih analiz stanja in potreb nosilcev kmetijskih dejavnosti podal predloge konkretnih strateških ukrepov za spodbujanje povezovanja, dviga kompetenc, izboljšanja trženja in valorizacije neizkoriščenih virov, ki bodo lahko podlaga za sprejem ustreznih podpornih ukrepov.

Državna sekretarka je v nadaljevanju simpozija sodelovala v razpravi o aktualnih vprašanjih vinskega in gastronomskega turizma na turističnih kmetijah.