Skoči do osrednje vsebine

Uprava za jedrsko varnost zaposli dva nova sodelavca

Uprava za jedrsko varnost išče dva nova sodelavca, svetovalca-pripravnika v Sektorju za jedrsko varnost in višjega svetovalca v Službi za splošne zadeve.

V naslednjih letih bo Uprava za jedrsko varnost obravnavala velike projekte kot so podaljšanje obratovanja obstoječe Nuklearne elektrarne Krško (NEK) in priprava prostorskega načrta za načrtovano novo jedrsko elektrarno (JEK2). Za to potrebuje nove izobražene in izzivov željne kadre, ki jim bomo omogočili pridobivanje dodatnih specifičnih tehničnih znanj in bodo tako pripravljeni strokovne izzive ter odgovorno delo v navedenih velikih projektih.

V Oddelku za analize in dovoljenja Sektorja za jedrsko varnost, ki se ukvarja tudi z napovedano novo jedrsko elektrarno, je razpisano prosto delovno mesto za svetovalca - pripravnika. Kandidat se bo pripravljal na samostojno delo in bo izvajal dela po individualnem programu. Seznanil in vpeljal se bo v področje dela oddelka. Delo bo povezano s pregledom analiz in ocen sprememb v jedrskih objektih, sodelovanje v strokovni skupini za analizo jedrske nesreče, sodelovanje v postopku izdaje dovoljenja za lokacijo nove jedrske elektrarne, pregled poročil o obratovalnih izkušnjah v tujini ter vzdrževanje računalniških programov za analizo procesov v jedrskih reaktorjih.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati tehničnih strok smeri elektrotehnika, gradbeništvo, fizika in kemija.

Delo je zanimivo, ponuja karierni razvoj in možnost dodatnega izobraževanja doma in v tujini. Pričakuje se inventivnost in sodelovanje v strokovnih skupinah.

Vse stavbe elektrarne od daleč, pred njimi zelene površina

Nuklearna elektrarna Krško

V Službi za splošne zadeve za nedoločen čas zaposlimo višjega svetovalca.

Delovne naloge obsegajo organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi, sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov in opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti.

Prednosti pri izbiri bodo imeli kandidati z izobrazbo pravne smeri, poznavanjem delovanja državne uprave in postopkov javnega naročanja.

Delo je raznoliko, ponuja veliko delovnih in strokovnih izzivov, poleg tega je omogočeno tudi delo na domu in stalno izobraževanje v Sloveniji in tujini, tako na pravnem področju kot tudi na drugih področjih, povezanih z delovanjem upravnega organa.