Skoči do osrednje vsebine

Oddaja poročil o izpolnjevanju obveznosti za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020 do 15. aprila

Prejemniki sredstev za ukrepe Programa razvoja podeželja (PRP) 2014-2020, ki so uspešno zaključili svoje naložbe, morajo poročila o izpolnjevanju obveznosti za leto 2022 oddati do 15. aprila 2023. Poročanje se bo tudi letos izvajalo izključno v elektronski obliki in sicer preko aplikacije »Razvoj podeželja – poročila«.

V aplikacijo »Razvoj podeželja – poročila« so vneseni vsi zavezanci, ki imajo obveznost oddati poročilo. Letos so se seznamu zavezancev za oddajo poročil dodali tudi novi zavezanci za poročanje, to so prejemniki sredstev, katerim je bilo zadnje izplačilo izvedeno v letu 2021.

Oddaja poročil o izpolnjevanju obveznosti je zahtevana pri naslednjih podukrepih:

  • 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva;
  • 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov;
  • 4.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva (za operaciji Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom in Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom);
  • 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti;
  • 8.6 - Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov.

Nekaj zavezancev ima obveznost oddaje poročila še iz naslova pridobljenih sredstev iz preteklega programskega obdobja za ukrepe PRP 2007-2013. Poročanje za te zavezance se izvaja v aplikaciji »Program razvoja podeželja - Izplačila«. Ti zavezanci morajo poročilo oddati do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.