Skoči do osrednje vsebine

V pripravi so prva evropska priporočila za preprečevanje rakov, ki jih povzročajo okužbe

Med 23. in 29. januarjem 2023 poteka že 17. Evropski teden preprečevanja raka materničnega vratu (RMV). Čeprav je ta rak med vsemi raki najbolje preprečljiv rak, je še vedno četrti najpogostejši rak pri ženskah na svetu in eden od najpogostejših rakov pri mlajših ženskah.

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je že leta 2020 lansirala globalno strategijo za odpravo raka materničnega vratu in postavila tri cilje, in sicer: 70 odstotna udeležba žensk v presejalnih programih, ustrezno zdravljenih več kot 90 odstotkov odkritih predrakavih sprememb materničnega vratu in 90 odstotna precepljenost deklic proti humanim papilomavirusom (HPV).

Slovenija prva dva cilja že dosega, vendar je, tako kot v številnih drugih evropskih državah, potrebno več pozornosti posvetiti cepljenju proti HPV. Spodbujanje cepljenja proti virusom, ki povzročajo raka, je ena izmed vodilnih pobud Evropskega načrta za boj proti raku, v pripravi pa so tudi prva evropska priporočila za preprečevanje rakov, ki jih povzročajo okužbe. Pri oblikovanju le-teh aktivno sodeluje tudi Slovenija, med drugim s pomembno vlogo v evropskem projektu PERCH (angleško Partnership to contrast HPV).

Slovenija na poti k odpravi raka materničnega vratu

SZO je Slovenijo na podlagi dobrih rezultatov programa ZORA že prepoznala kot državo, ki lahko med prvimi v Evropi doseže odpravo raka materničnega vratu. Na dobre rezultate smo ponosni tudi na Ministrstvu za zdravje. »Kljub uspehom, na katere smo lahko upravičeno ponosni, si bomo na Ministrstvu za zdravje v sodelovanju z vsemi deležniki tudi v prihodnje prizadevali, da bodo ženske deležne najboljše možne preventive raka materničnega vratu in tudi ostale onkološke oskrbe, ki je strateško začrtana v Državnem programu obvladovanja raka do leta 2026. S podporo programu ZORA in njegovemu razvoju ter s podporo cepljenju proti HPV ostajamo na najboljši poti k odpravi raka materničnega vratu. To je cilj vreden napora, saj bo odprava nekoč zelo pogostega raka med ženskami res odličen dosežek,« poudarja Azra Herceg, državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje.

Zaradi učinkovitega presejalnega programa ZORA se Slovenija uvršča med evropske države z najmanjšim bremenom RMV

Preventivni program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu ZORA je v 20 letih dosegel izjemne rezultate, saj se je zbolevnost z rakom materničnega vratu v Sloveniji več kot prepolovila. Slovenija je bila v preteklosti ena izmed evropskih držav z največjim bremenom raka materničnega vratu, zaradi učinkovitega odkrivanja in zdravljenja predrakavih sprememb materničnega vratu visoke stopnje in rezultatov pod okriljem programa ZORA pa se je breme raka materničnega vratu v Sloveniji pomembno zmanjšalo. Leta 2021 je s tem rakom zbolelo zgolj 88 žensk, odkrili pa smo kar 1.589 predrakavih sprememb visoke stopnje. To so že rezultati, ki omogočajo odpravo raka materničnega vratu. Slovenija bi lahko postala celo prva evropska država, ki bi ji uspelo raka materničnega vratu odpraviti.

V zadnjih petih letih je bilo v Sloveniji v okviru Državnega programa ZORA pregledanih 85,6 % vseh žensk v ciljni skupini 20 do 64 let, kar nas glede pregledanosti uvršča v sam evropski vrh, izpostavlja doc. dr. Urška Ivanuš, dr. med., vodja Državnega programa ZORA. »Nekoliko manjšo udeležbo smo zaznali na presejalnih pregledih v starostni skupini med 30 in 39 let, zaradi česar smo v tej starostni skupini odkrili pomembno manj predrakavih sprememb visoke stopnje. To nas skrbi, saj v tej starosti žensk običajno odkrijejo več kot tretjino vseh predrakavih sprememb visoke stopnje v Sloveniji. Neodkrite in nezdravljene spremembe visoke stopnje lahko nezdravljene napredujejo do raka materničnega vratu, ki je eden redkih rakov, ki se najpogosteje pojavlja še pred 50. letom starosti. Razveseljivo pa je, da se povečuje pregledanost pri ženskah starih 50 let in več.«

Na spletni strani Državnega presejalnega programa proti raku ZORA je objavljeno več vsebine in informacij o aktivnostih 17. evropskega tedna preprečevanja raka materničnega vratu 2023