Skoči do osrednje vsebine

Pritožbe zoper odločbe za Izjemne izravnalne pomoči za sektor mleka in mlečnih proizvodov

Agencija je zoper izdane odločbe iz naslova Izjemne izravnalne pomoči za sektor mleka in mlečnih proizvodov prejela nekoliko večji obseg pritožb od običajnega, obravnava pritožb pa poteka skladno s predpisanim postopkom.

Upoštevaje pritožbene navedbe strank je Agencija večini pritožnikov tudi že poslala poziv, da se pred izdajo odločbe izrečejo o vseh dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe (146. člen veljavnega Zakon o splošnem upravnem postopku). V tistih primerih, kjer je rok za odgovor na ta poziv že potekel, ali je stranka že odgovorila na poziv, Agencija pa ni nadomestila s pritožbo izpodbijane odločbe, je Agencija pritožbe odstopila v odločanje organu druge stopnje (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano). V preostalih primerih prejetih pritožb, ki jih Agencija še obravnava, lahko pritožniki pričakujejo bodisi dopolnitev postopka (s pozivanjem) bodisi odločbo na pritožbo stranke. Vse primere prejetih pritožb si Agencija prizadeva rešiti tudi v najkrajšem možnem času.«