Skoči do osrednje vsebine

Ponovne volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Tržič

Občina Tržič je 13. januarja 2023 razpisala ponovne volitve v svete krajevnih skupnosti.

Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je bil določen 23. januar 2023, volitve bodo potekale v nedeljo, 12. marca 2023.

Skladno s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Občini Tržič.

Število volilnih upravičencev

Ime občine Ime volilne enote lokalnega volišča Šifra in ime lokalnega volišča Število
Tržič VOLILNA ENOTA 1 001 - Bistrica I, Osnovna šola Bistrica, Begunjska c.2 1379
Tržič VOLILNA ENOTA 1 002 - Bistrica II, Osnovna šola Bistrica, Begunjska c.2 1294
Tržič VOLILNA ENOTA 1 003 - Brezje, Dom krajanov, Brezje pri Tržiču 55 429
Tržič VOLILNA ENOTA 1 006 - Križe, Osnovna šola Križe, C. Kokrškega odreda 16 873
Tržič VOLILNA ENOTA 1 007 - Leše, Gasilski dom Leše, Leše 3 270
Tržič VOLILNA ENOTA 1 010 - Pristava, Fundacija V.Drakslerja,Pristavška c. 16 733
Tržič VOLILNA ENOTA 1 011 - Ravne, Krajevna skupnost Ravne,Pot na Zali Rovt 3 912
Tržič VOLILNA ENOTA 1 014 - Tržič I,Galerija Atrij Občine Tržič,Trg svobode18 1348
Tržič VOLILNA ENOTA 1 015 - Tržič II,Društvo upokojencev Tržič,Trg svobode 18 945
SKUPAJ 8183