Skoči do osrednje vsebine

Imenovane delovne skupine za trajni dialog s ključnimi deležniki na področju kulture

Ministrstvo za kulturo je imenovalo delovne skupine za trajni dialog s ključnimi deležniki na področju kulture, in sicer z javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami ter samozaposlenimi in drugimi delavci v kulturi. Ustanovno sejo je že imela delovna skupina za trajni dialog z javnimi zavodi (20. januar), v naslednjih dneh sledita še ustanovni seji preostalih dveh delovnih skupin.

Delovne skupine za trajni dialog s ključnimi deležniki na področju kulture, znane tudi kot dialoške skupine, so eden od ključnih orodij, s katerimi lahko strokovna javnost spremlja in razpravlja o izpolnjevanju koalicijskih zavez s predstavniki ministrstva. Hkrati je to prostor izmenjave mnenj, predlogov in smernic razvoja kulturnih politik, mesto prenosa dobrih praks in gradnje vključujočih kulturnih politik.

Poleg samostojnega dela posameznih skupin, ki se bodo predvidoma srečale šestkrat na leto, je predvideno, da se vse tri skupine vsaj dvakrat letno srečajo na skupni seji in razpravljajo o ključnih horizontalnih temah, ki se tičejo celotnega sektorja. Delovne skupine bo koordiniral Direktorat za razvoj kulturnih politik.

Ustanovna seja delovne skupine za trajni dialog s samozaposlenimi in drugimi delavci v kulturi bo potekala 24. januarja, za trajni dialog z nevladnimi organizacijami v kulturi pa 31. januarja.

Ministrstvo za kulturo pod vodstvom ministrice dr. Aste Vrečko z imenovanjem treh dialoških skupin izpolnjuje še eno od koalicijskih zavez.