Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Čelik podpisal ustanovno listino za Davoško zavezništvo za kulturo gradnje

Državni sekretar Matevž Čelik se je z delegacijo udeležil druge konference ministrov za kulturo o visokokakovostni kulturi gradnje, ki je od 14. do 16. januarja potekala v Švici pod naslovom Skupno dobro – deljena odgovornost. Ministri so razpravljali o tem, kako skupaj doseči visokokakovostno kulturo gradnje za Evropo.

Ključni cilj konference je bil oblikovati Davoško zavezništvo za kulturo gradnje (v angleščini; angleško Davos Baukultur Alliance), v katerem sodelujejo evropske vlade, zasebni sektor in civilna družba. Ob podpisu ustanovne listine je državni sekretar Matevž Čelik med drugim poudaril:

"V Sloveniji arhitekturi in kulturi gradnje dajemo velik poudarek. Zavezani smo k dnevnemu reševanju izzivov, povezanih s skrbjo za dediščino, krajino in celovito prostorsko načrtovanje. To so teme, ki so za nas prednostne in smo jih izpostavili tudi oktobra 2021, ko smo skupaj z Avstrijo organizirali konferenco, ki je prispevala k sklepom Sveta Evropske unije o kulturi, kakovostni arhitekturi in grajenem okolju.

V prihodnosti načrtujemo dejavnosti, usmerjene v več obnove in ponovne uporabe. Naša naloga je bistveno bolj spodbujati obnovo obstoječega stavbnega fonda vseh obdobij – ne le zavarovane stavbne dediščine – in zmanjšati število novogradenj. Nove gradnje zahtevajo pridobivanje novih rudnin, taljenje rud za nove materiale, proizvajajo izpuste CO2 in več gradbenih odpadkov ter v mnogih primerih nova gradbena zemljišča. V zadnjih desetletjih smo izgubili mnogo kakovostnih prostorov, ki so jih nadomestile novogradnje, ki na netrajnosten način vplivajo na naše bivalno okolje. Vse to pa zahteva povezovanje različnih poklicev in disciplin ter prenovo izobraževanja, da bo znanje bolje podpiralo naše okoljske in podnebne zaveze.

Klimatska in okoljska kriza od nas zahtevata, da moramo nujno spremeniti svojo kulturo. V Sloveniji si trenutno prizadevamo zgraditi nov model kulture. Verjamemo, da je kultura nosilec sprememb, ki lahko pomaga oblikovati tudi dolgoročne politike v drugih sektorjih. Kultura gradnje (Baukultur) je del kulturnih politik. Zaradi tega je sodelovanje z vami tako zelo pomembno. Veseli me, da se bomo povezali v Davoškem zavezništvu za kulturo gradnje in si še naprej skupaj prizadevali, da to postane realnost."

Tokratno ministrsko srečanje je bilo nadaljevanje prve konference, na kateri so udeleženci pred petimi leti sprejeli Davoško deklaracijo o kulturi gradnje. Deklaracija poziva k boljšemu uravnoteženju tehničnih in gospodarskih vidikov kulture gradnje s kulturnimi in socialnimi vidiki, ki v središče postavljajo človeka. Poleg tega vzpostavlja gradnjo kot kulturno dejanje in ustvarja prostore za kulturo, s čimer utemeljuje osrednjo vlogo kulture ter dokazuje, da visokokakovostna kultura gradnje ustvarja koristi za družbo sočasno s trajnostnim razvojem in ekonomsko blaginjo. Po besedah državnega sekretarja Čelika nas deklaracija opozarja, da je mogoče visokokakovostno kulturo gradnje doseči le z interdisciplinarnim dialogom in večsektorskim sodelovanjem.

Prva davoška konferenca je leta 2018 spodbudila k razmisleku o izboljšanju kakovosti ter kulture pri načrtovanju in gradnji stavb, urejanju prostora in krajin ter s tem k izboljšanju grajenega prostora za dobrobit vseh. Davoški proces, h kateremu so pristopile številne države in se je uveljavil kot mednarodno gibanje za kakovostno bivalno okolje za vse, vključuje tudi sistem za merjenje kakovosti kulture gradnje. Na davoški proces se navezujejo tudi evropski strateški dokumenti s tega področja, med drugim poročilo strokovnjakov držav Evropske unije in sklepi Sveta o arhitekturni politiki in kulturi gradnje ter iniciativa Novi evropski Bauhaus.

Letošnja druga davoška konferenca je bila usmerjena k uresničevanju zavez, sprejetih z Davoško deklaracijo, in političnih prioritet za boljše oblikovana mesta, vasi in krajine. V ospredju so bile razprave o priložnostih za boljše sodelovanje med vladami, civilno družbo ter gradbeno in nepremičninsko industrijo s spodbujanjem stalne izmenjave in mreženja. Udeleženci so soglasno podprli ustanovitev zavezništva, ki bo s pomočjo usmerjevalne skupine pod švicarskim vodstvom in stalnega sekretariata v okviru Svetovnega gospodarskega foruma obravnavalo ključna vprašanja za doseganje ciljev, med drugim krožno gospodarstvo, energetsko učinkovite prenove in sistem certificiranja. Prvi dogodek je predviden v času Beneškega arhitekturnega bienala, ki bo pod naslovom Laboratorij prihodnosti potekal od maja do novembra letos.

Udeleženci konference so sprejeli tudi posebno izjavo o Ukrajini, ki potrjuje pripravljenost mednarodne koordinirane podpore in pomoči ukrajinskim oblastem, profesionalnim in nevladnim organizacijam pri ponovni izgradnji države.   

Državnega sekretarja sta v Švici spremljali Špela Spanžel, vršilka dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za kulturno dediščino, in mag. Barbara Žižić Baumgartner iz Direktorata za kulturo dediščino. Špela Spanžel na povabilo švicarskega Zveznega urada za kulturo od leta 2017 sodeluje v mednarodnem odboru, ki je pripravil strateške dokumente in obe konferenci, posvečeni visokokakovostni kulturi gradnje.

Na spletni strani Davoške deklaracije o kulturi gradnje najdete več informacij o konferenci Skupno dobro – deljena odgovornost (v angleščini).