Skoči do osrednje vsebine

Zdravstvo bomo pripravili na vse izzive

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je predstavil dokument "Pregled stanja na področju zdravstva v Sloveniji".

Ob predstavitvi dokumenta je minister povedal, da imamo v slovenskem zdravstvenem sistemu težave s financiranjem, neučinkovitim vodenjem javnih zdravstvenih zavodov, absentizmom, pomanjkanjem zdravnikov, številom čakajočih nad dopustno dobo, predvsem pa nenadzorovanim tokovom denarja, ki ne sledi pacientu.

Dokument kaže, da financiranje slovenskega zdravstva narašča skozi zadnja leta, staranje prebivalstva vodi v neravnovesje med aktivnim in neaktivnim prebivalstvom ter predstavlja vedno večje stroške zdravljenja in nižanje števila posameznikov, ki vplačujejo v sklad, s staranjem prebivalstva sledi rast števila potrebnih zdravniških timov na primarni ravni. Slovenija ima v primerjavi z evropskim povprečjem nižje število zdravnikov na 100.000 prebivalcev, prav tako se je z letom 2017 začel povečevati razkorak med številom diplomantov in razpisanimi specializacijami. V obdobju od 2010 do 2022 se je število oseb brez osebnega zdravnika gibalo med 106.600 in 131.940, število čakajočih bolnikov nad dopustno dobo se je od začetka 2018 potrojilo in je konec leta 2022 znašalo 112.121 čakajočih. Poleg tega je več kot 65 odstotkov vseh obiskov v urgentnih centrih nenujnih ali manj nujnih.

Vse to po ministrovih besedah terja reformo. Pri pripravi slednje bodo uporabili estonska digitalna orodja in model estonskega zavoda za zdravstveno zavarovanje. "Cilj je racionalizacija in upravljanje zdravstvenega sistema po vzoru finskih zdravstvenih regij, pri čemer bomo upoštevali specifiko našega prostora", je izpostavil minister in dodal, da bodo pri reformnih spremembah iskali najširši družbeni konsenz.

Ključni koraki sprememb bodo po ministrovih besedah digitalizacija zdravstvenega sistema, reforma plačnega sistema javnih uslužbencev, ureditev področja družinske in urgentne medicine, strukturna prenova Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, prenova nadzora in vodenja javnih zdravstvenih zavodov, ureditev področja absentizma, naslovitev koncesionarstva in „problematike“ koncesij, ureditev področja kadrov v zdravstvu ter celovita prenova financiranja zdravstvenega sistema.

Cilji zdravstvene reforme je po ministrovih besedah vsem prebivalcem Slovenije omogočiti enakopraven dostop do enake kvalitete zdravstvene storitve, ne glede na družbeno ekonomski status, regijo, nacionalnost, spol, izobrazbo, politični nazor, versko prepričanje, zgraditi učinkovit, digitaliziran in vzdržen zdravstveni sistem ter ga pripraviti na ključne izzive prihodnosti, kot so starajoče prebivalstvo, razvoj bolezni in zdravljenja ter nevarnosti pojavnosti novih bolezni.

Dokument je minister najprej predstavil koalicijskim partnerjem že na vrhu koalicije minulo sredo in zanj požel velik aplavz.