Skoči do osrednje vsebine

Uspešno oddane vse vloge za evropska sredstva

Ministrstvo za infrastrukturo je uspešno oddalo vseh osem slovenskih vlog na razpisu Evropske komisije za sredstva iz Instrumenta za povezovanje Evrope.

Prijavitelji za izvedbo projektov v Sloveniji kandidirajo za skupno za 85,95 milijona evrov, pri čemer so ocenjeni upravičeni stroški vseh investicij v višini 118,99 milijona evrov.  

Projekti se nanašajo na razvoj železniške infrastrukture in informacijskih sistemov za upravljanje železniškega prometa, na razvoj inteligentih sistemov za upravljanje prometa v cestnem prometu ter za izgradnjo varnih in varovanih parkirišč ob avtocestah, na koridorskih povezavah.

Ministrstvo za infrastrukturo pri skupno štirih vlogah (skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo in družbo Dars d. d. ) nastopa v vlogi upravičenca za sredstva, sicer pa ministrstvo opravlja vlogo nacionalne kontaktne točke.

Vloga z najvišje zaprošenim zneskom na tokratnem razpisu je predlog projekta za odpravo ozkih grl na železniški progi Ljubljana - Divača, s katero ministrstvo za infrastrukturo skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo kandidira za 64,34 milijona evrov.

Namen Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE, angleško Connecting Europe Facility - CEF) je pospešiti naložbe na področju vseevropskih omrežij v sektorjih prometa, energije in telekomunikacij, ki bodo olajšale čezmejne povezave, spodbudile večjo ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo ter prispevale k bolj konkurenčnemu in trajnostnemu socialnemu tržnemu gospodarstvu in boju proti podnebnim spremembam.