Skoči do osrednje vsebine

Naknadne volitve v svet krajevne skupnosti v Občini Medvode

V skladu s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Občini Medvode, ki je razpisala naknadne volitve v svet Krajevne skupnosti Seničica – Golo Brdo.

Volitve bodo v nedeljo, 26. marca 2023. 

Število volilnih upravičencev:

Ime občine Ime volilne enote lokalnega volišča Šifra in ime lokalnega volišča Število
Medvode VOLILNA ENOTA 3 020 - Osnovna šola Preska, Preška cesta 22 628