Skoči do osrednje vsebine

Ministrica Ajanović Hovnik na srečanju z županjami in župani o sodelovanju občin in države v dobrobit občanov

V organizaciji Skupnosti občin Slovenije (SOS) poteka tretje tradicionalno srečanje županj in županov slovenskih občin, in sicer prvo po zadnjih lokalnih volitvah. Srečanja, ki poteka v Avstrija Trend Hotelu Ljubljana, se je dopoldne udeležila tudi ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik in zbrane uvodoma nagovorila.

Ministrica je vsem izvoljenim županjam in županom čestitala ob izvolitvi, jim zaželela uspešen mandat ter poudarila pomen sodelovanja med lokalno skupnostjo in državo: »Lokalna samouprava in državna uprava sta med seboj neločljivo povezani, zato je izjemnega pomena, da med seboj dobro sodelujeta. Izzivov nam glede na zaostrene energetske razmere zagotovo ne bo zmanjkalo, zato bi želela poudariti povezovalno vlogo države in občin v smislu iskanja najboljših rešitev za naše občane,« je dejala ministrica.

Vlada je v preteklem letu v okviru dialoga med predstavniki državnih organov in predstavnikov lokalnih oblasti že pomembno prispevala k finančni stabilnosti občin z zvišanjem povprečnine za leti 2023 in 2024 na 700 evrov. Skupaj s predstavniki lokalne skupnosti, Ministrstva za javno upravo in Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pa je bila vzpostavljena Delovna skupina za lokalno samoupravo, ki obravnava vprašanja s področja lokalne samouprave in regionalne politike. V okviru delovne skupine bo v kratkem oblikovana tudi operativna podskupina za pripravo predlogov morebitnih sprememb financiranja občin.

V nagovoru se je ministrica Ajanović Hovnik dotaknila tudi vprašanja funkcionarskih plač in prenove plačnega sistema. Omenila je, da je cilj in rok vlade za prenovo 30. junij 2023, sama izhodišča za prenovo plačnega sistema pa bodo predstavljena že jutri na koalicijskem vrhu. Nato bo sledil odprt dialog z različnimi skupinami, tudi občinskimi funkcionarji in zaposlenimi na občinah. Da so bile funkcionarske plače zadnja leta podcenjene, se zaveda tudi ministrica, ki je izpostavila, da bo vlada predloge sprememb plačnega sistema skušala poiskati v konsenzu, saj nenazadnje plače pomenijo družbeni dogovor, s katerim se moramo vsi strinjati.

V nadaljevanju je županje in župane tudi pozvala, naj povabijo občane k sodelovanju ter jih čim bolj aktivno vključijo v proces priprave predpisov, oblikovanje participativnega proračuna in druge oblike sodelovanja v lokalni skupnosti. S tem lahko okrepijo neposredno sodelovanje prebivalcev pri upravljanju lokalnih zadev, kar pozitivno vpliva tudi na krepitev demokracije in povečuje zaupanje v organe občinske oblasti. Ministrica ocenjuje, da so na tem področju še številne možnosti in priložnosti za izboljšave.

Zbrane so na srečanju nagovorili tudi predsednik SOS dr. Vladimir Prebilič, predsednik SOS in Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS, ki sta poudarila delovanje občin v dobrobit občank in občanov ter pohvalila medsebojno sodelovanje znotraj združenja, kakor tudi med občinami in državo. Sledil je praktični del srečanja, ki je bil namenjen predvsem temam, ki so povezane z delovanjem občin.

Dr. Roman Lavtar iz Ministrstva za javno upravo (MJU), Sektorja za lokalno samoupravo, je županjam in županom ter ostalim udeležencem predstavil pristojnosti občin, organiziranost lokalne samouprave in vlogo župana v sistemu lokalne samouprave. Udeleženci so se lahko na srečanju seznanili tudi z organizacijsko kadrovskimi nalogami in področjem plač v občinski upravi, kar je predstavila Štefka Korade Purg, strokovnjakinja za organizacijo javnega sektorja in uslužbenskega sistema, tudi nekdanja sodelavka MJU.

Drugi del srečanja, ki bo potekal prihodnji teden, 24. januarja 2023, bo namenjen predvsem diskusiji o razvoju občin.