Skoči do osrednje vsebine

Med prednostnimi nalogami v 2023 prenova migracijske in policijske zakonodaje

Ministrica za javno upravo v funkciji ministrice za notranje zadeve Sanja Ajanović Hovnik je na novinarski konferenci ob začetku leta predstavila načrt dela Ministrstva za notranje zadeve v letu 2023 in nekatere aktualne vsebine z našega delovnega področja.
Ministrica Sanja Ajanović Hovnik stoji kamerami. Za njo je moder pano z napisom Ministrstvo za notranje zadeve in desno slovenska in evropska zastava.

Ministrica Sanja Ajanović Hovnik je predstavila načrt dela Ministrstva za notranje zadeve v letu 2023. | Avtor: Ministrstvo za notranje zadeve

»Ob prevzemu tega resorja sem si za ključno nalogo, dokler sem na tem ministrstvu, zadala, da nadaljujemo s projekti, ki že tečejo,« je najprej povedala ministrica in nato naštela ključna prednostna področja dela za leto 2023.

Ena od aktualnih tem so ugotovitve nadzora nad ravnanjem policije na protestih v letih 2020 in 2021. »Kot državljanka sem zgrožena nad ugotovitvami, kot ministrica pa sem dolžna poskrbeti, da do takih zlorab ne bo več prišlo.« Ministrica je decembra 2022 v zvezi s tem izdala usmeritve in obvezna navodila policiji. Ta gredo v smer priprave sistemskih ukrepov, ki bodo v bodoče preprečevali tovrstna ravnanja in zlorabo policije v te namene, kot smo jim bili priča v preteklem obdobju. Prav tako iz usmeritev izhaja, da mora policija do konca januarja 2023 izvesti notranjevarnostne postopke in na podlagi ugotovitev sprožiti delovnopravne postopke. Iz poročila o ravnanju policije na protestih namreč izhaja več nepravilnosti in sumov zlorab položaja.

Policija že aktivno sodeluje pri pripravi sprememb Zakona o organiziranosti in delu v policiji ter Zakona o nalogah in pooblastilih policije. Pri tem gre zlasti za uskladitev določb s pravnim redom Evropske unije, uskladitev določb z odločbami Ustavnega sodišča in učinkovitejše delovanje policije pri opravljanju nalog, ki izhajajo iz njenih temeljnih zakonskih dolžnosti. Poudarek je tudi na nadgradnji normativnega okvira posameznih določb na področju opravljanja policijskih nalog in izvajanja policijskih pooblastil ter natančnejši ureditvi posameznih mehanizmov nadzora nad delom policije.

Pripravljamo tudi spremembe Zakona o tujcih. Upravne enote so namreč deležne kritik zaradi prepočasne obravnave vlog tujcev. »Pripravili smo nekaj nujnih sprememb, za katere sem prepričana, da bodo pripomogle k hitrejši obravnavi tujcev,« je pojasnila ministrica. S tem se bo pospešilo reševanje prošenj za izdajo dovoljenj za prebivanje in potrdil o prijavi prebivanja in v bistveni meri prispevalo k zmanjšanju zaostankov.

Pospešeno se bomo ukvarjali z zakonitimi migracijami, predvsem v luči naše družbe, ki se stara in v kateri se letno upokoji 40.000 ljudi, manj kot 20.000 ljudi pa letno vstopa na trg dela. »Imamo veliko razliko med tem, kaj kot država in družba zmoremo ter kakšne so tudi potrebe gospodarstva.«

Posvetovalno telo za migracije nadaljuje s svojim delom, prav tako medresorska delovna skupina. V drugi polovici leta bosta pripravila sistemske ukrepe in spremembo zakonodaje, ne le z vidika notranjega ministrstva, ampak bodo migracije in integracijo tujcev obravnavali celovito. Ministrica je poudarila: »Migracije so dejstvo in potreba te družbe, pri tem pa je bistvena tudi ustrezna integracijska politika.«

Poudarek pri delu policije v letu 2023 pri preventivi in preiskovanju kaznivih dejanj bo na področjih nasilja v družini, femicida, medvrstniškega nasilja in spolnih zlorab otrok.

Ministrica Sanja Ajanović Hovnik na novinarski konferenci. Stoji za govornico pred modrim panojem z napisom Ministrstvo za notranje zadeve.

Ministrica Sanja Ajanović Hovnik na novinarski konferenci | Avtor: Ministrstvo za notranje zadeve

1 / 2