Skoči do osrednje vsebine

Razpis »Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu (2023-2031)« podaljšan do 31. 1. 2022

Kakovost v zdravstvu je usmerjena v izboljševanje kakovosti zdravstvene obravnave in varnosti uporabnika zdravstvene storitve, pri čemer je za uporabnika glavno merilo kakovosti najboljši možni izid zdravljena. Zapostavljanje kakovosti se tako meri v človeških življenjih, zato je kakovost v zdravstvu eno od ključnih področij in temeljnih usmeritev dela ministrstva za zdravje.

V ta namen je bil na ministrstvu ustanovljen tudi Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, v sklopu katerega je kakovost strateško načrtovana, Urad pa prav tako pripravlja sistemske analize dejavnikov tveganja v zdravstvu in predlaga strateške rešitve za obvladovanje tveganj. Poglavitni cilj Ministrstva za zdravje je, da v središče zdravstvenega sistema postavi uporabnika zdravstvenih storitev in kakovost, ki je ena od temeljnih zavez h katerim stremimo.

S tem v mislih Ministrstvo za zdravje vabi zainteresirano javnost k javni razpravi glede predloga "Nacionalne strategije kakovosti in varnosti v zdravstvu (2023 - 2031)". Vaše obrazložitve predlogov sprememb in pripombe nam lahko posredujete do vključno 31. januarja 2023, in sicer:

  • po elektronski pošti, na naslov gp.unkiz@gov.si ali
  • po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Javna razprava – Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu (2023 – 2031), Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

Več si lahko preberete v Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu (2023-2031).