Skoči do osrednje vsebine

Konec lanskega leta se je poslovil naš dolgoletni cenjeni sodelavec Igor Grlicarev

Zadnjih osemnajst let je bil Igor Grlicarev vodja Službe za mednarodne zadeve na Upravi za jedrsko varnost. Pri tem delu je, v komunikaciji z mednarodnimi in domačimi strokovnjaki, združeval strokovno znanje, bogate praktične izkušnje, pridobljena osebna poznanstva doma in v tujini.

Igor je na Upravi za jedrsko varnost profesionalno pot začel leta 1991 kot inšpektor za jedrsko varnost. Za to zahtevno strokovno področje se je moral intenzivno usposabljati tako doma (Institut Jožef Stefan) kot v tujini, zlasti v ZDA, ki je država dobaviteljica tehnologije za Nuklearno elektrarno Krško.


Zaradi danosti, ki mu jih je podarila narava in kot fizik, z magisterijem zaključenim v Združenem kraljestvu, je z lahkoto dojemal in absorbiral nova znanja zahtevnega strokovnega področja jedrske varnosti. Pridobljena znanja je vselej z veseljem prenašal tudi kolegom in sodelavcem na Upravi za jedrsko varnost. Prav tako je znanje, kot ekspert Mednarodne agencije za atomsko energijo (angleško International Atomic Energy Agency – IAEA), prenašal tečajnikom ali ga uporabil za raznotere naloge, ki jih je izvajal v okviru navedene agencije ali drugih mednarodnih stanovskih ustanov. Kot mednarodno priznani strokovnjak je redno sodeloval tudi v mednarodnih pregledovalnih misijah Mednarodne agencije za jedrsko energijo, zlasti v misijah za neodvisen strokovni pregled zakonodajnega in upravnega okvirja jedrske in sevalne varnosti v državah članicah Mednarodne agencije za atomsko energijo in misijah za področje pripravljenosti na jedrske in radiološke nesreče.


Na Upravi za jedrsko varnost je v nadaljevanju svoje kariere prevzel vodenje sektorja za nezgodno načrtovanje. Igor je s svojim znanjem postavil trdne temelje za nadaljnji razvoj področja pripravljenosti in odzivanja za primer jedrske nesreče oziroma nezgod zaradi uporabe virov sevanj. Znanje s tega področja je delil skozi celotno profesionalno pot na Upravi za jedrsko varnost, tako doma kot v tujini, bil pa je bil tudi član Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije.


Zadnjih osemnajst let je bil Igor vodja Službe za mednarodne zadeve na Upravi za jedrsko varnost. Pri tem delu je, v komunikaciji z mednarodnimi in domačimi strokovnjaki, združeval strokovno znanje, bogate praktične izkušnje, pridobljena osebna poznanstva doma in v tujini. Igor je imel dar za delo na tem področju, imel je prefinjen občutek kaj in koliko je potrebno napisati ali povedati, da se doseže zastavljeni cilj na še tako zahtevnih temah ali v zahtevnih okoliščinah. S svojim uspešnim delovanjem in strokovnim ugledom je dvigoval tudi ugled Uprave za jedrsko varnost in Slovenije v mednarodnem okolju. Bil je osrednji koordinator vseh aktivnosti Uprave za jedrsko varnost v različnih projektih pomoči sorodnim tujim upravnim organom, v okviru katerih so tuji strokovnjaki na Upravi za jedrsko varnost pridobivali in nadgrajevali strokovna znanja na področju jedrske in sevalne varnosti.


Igor Grlicarev je bil človek veliko odlik. Že od ranih let so vsi, ki so z njim prišli v stik, ob Igorjevem mirnem in uglajenem vedenju, zaznali ogromno talentov in vrlin. Bral in pisal je pri štirih, z lahkoto se je učil jezikov, posebno pa se je izkazoval pri matematiki, fiziki, biologiji. Slednje smo zaznali tudi sodelavci na Uprave za jedrsko varnost, saj je Igor imel izjemno znanje in še bolj izjemen spomin tudi v obdobju, ko prenekateri potarnajo, da imajo z njim že nekaj težav.


V naših očeh je bil eden tistih redkih posameznikov, ki jih krasi tolerantnost, mirna in preudarna presoja ter človečnost, do sodelavcev in vseh drugih, s katerimi je pri našem skupnem delu prišel v stik. Kot tak je nemalokrat pomirjujoče vplival na vse nas in nas znal usmeriti in vzpodbujati.


Ob Igorjevi strokovnosti velja poudariti, da jo je vselej izkazoval na način, da smo se lahko vsi od njega učili. Poleg stroke je vseskozi izkazoval tudi svojo široko razgledanost, človeško kvaliteto, tako redko in dragoceno v današnjem svetu. Le-te nikoli ni obešal na veliki zvon, ujeti smo jo uspeli mimogrede, med razgovori z njim in se obenem čudili njegovemu enciklopedičnemu znanju.


Z vsemi je bil v dobrih odnosih, za njim pa je zazevala praznina, ki jo bomo težko v celoti zapolnili. Bil je vselej prijetna družba, vedno poln zanimivih zgodb, iskrivega humorja in življenjske modrosti.

Dragi Igor, zelo te bomo pogrešali.