Skoči do osrednje vsebine

Pregled števila nacionalnih prijav patentov, znamk in modelov

Statistika števila prijav in podeljenih nacionalnih patentov v obdobju od januarja do oktobra 2022 je višja kot v enakem obdobju lani, pri znamkah in modelih pa se nadaljuje trend upadanja števila prijav.

Patenti

Število nacionalnih patentnih prijav je v primerjavi z lani za 17 % višje; predvsem na račun večjega števila prijav v septembru in deloma v avgustu; predvidevamo tudi, da je šlo za razpis, ki je pogojeval, da je za izum vložena patentne prijava.

Število podeljenih nacionalnih patentov je v primerjavi z lanskim letom za 25 % višje, glede na predlansko leto pa nižje; približno za eno četrtino do eno tretjino prijav patenti niso podeljeni.

Število zahtev za vpis evropskega patenta v register je 29 % nižje, razlago za tako znižanje števila vidimo v zmanjšanem zanimanju tujcev za slovenski trg, z leti je viden trend upadanja.

Število mednarodnih prijav v skladu s Pogodbo o sodelovanju na področju patentov (angleško Patent Cooperation Treaty – PCT) je za 27 % višje, podatki so za prejemni urad – število z leti niha, višje številke kažejo na večje zanimanje Slovencev za vlaganje prek prejemnega urada, kot neposredno na Svetovno organizacijo za intelektualno lastnino.

Število prijav za dodatne varstvene certifikate je za 34 % višje, število z leti niha, tekom let je precej stabilno med 40 in 55 na leto.

Število zahtev za ugotovitvene odločbe je 54 % nižje, kar kaže na to, da se letos manj imetnikov slovenskih patentov zanima za podaljšanje veljavnosti njihovega patenta z 10 na 20 let. Povedano drugače- trženje varovanih izumov po desetih letih ni več zanimivo. Število v letih niha, povprečno gledano je podaljšanje veljavnosti do 20 let podeljeno le 10 % imetnikom ali manj.

Znamke

Pri znamkah se letos žal nadaljuje trend upadanja števila prijav. V obdobju od januarja do oktobra je bilo 16 % manj prijav, kot v enakem obdobju lani, je pa bil november nekoliko boljši, tako da računamo, da bomo leto končali s 13 % manj prijav. V nasprotju s tem pa smo v istem obdobju zaključili za 19 % več postopkov, kot v enakem obdobju lani. Sem štejejo registracije, zavrženja, zavrnitve in umiki oz. šteje za umaknjeno.

Pri novih vlogah za mednarodno registracijo znamk beležimo kar 24 % padec, zmanjšanje pa je tudi pri mednarodnih znamkah, designiranih na Slovenijo, kjer je padec 9 %.

Število vloženih ugovorov se je povečalo za 1 %, število rešenih ugovorov pa za 83 %. Pri ugovorih zoper mednarodno registracijo beležimo velik, kar 117 %, porast števila novih ugovorov, vendar v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2020 beležimo upad za 19 %. Leto 2021 je bilo na tem področju namreč zelo šibko. Pri reševanju teh ugovorov smo nekoliko slabši, saj je število rešenih za 12 % nižje kot lani, kar pa je povsem v skladu s številom novih ugovorov.

Modeli

Pri modelih imamo v tem obdobju za 24 % manj prijav, zaključili pa smo 6,7 % več postopkov, pri čemer smo vse postopke zaključili z registracijo.