Skoči do osrednje vsebine

Objavljena Uredba in Javni poziv za delovanje lokalnih akcijskih skupin ter odobritev novih strategij lokalnega razvoja do 2027

V Uradnem listu RS je bila v petek, 23. decembra, objavljena Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin (LAS) in potrditvi strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (SLR) ter javni poziv za programsko obdobje do leta 2027. Na podlagi tega lahko lokalna partnerstva v Sloveniji pričnejo z oblikovanjem lokalnih akcijskih skupin za namen priprave novih strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027.

Pogled na kmetijsko pokrajino in vas iz višine.

Kmetijska pokrajina. | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V programskem obdobju 2021-2027 se bo pristop LEADER/CLLD* izvajal kot del skupnega pristopa, imenovanega lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Evropska komisija je 28. oktobra letos potrdila strateški načrt SKP 2023-2027 za Slovenijo, s čimer je bila podana zelena luč za koriščenje sredstev sklada EKSRP. Za koriščenje sredstev iz sklada ESRR pa je Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji Evropska komisija potrdila 13. decembra letos.

Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin (LAS) in potrditvi strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (SLR) ureja pripravljalno podporo, pogoje za delovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost ter odobritev teh. Uredba določa tudi pogoje za oblikovanje in postopke za izbor in potrditev LAS, vsebino in sestavo ter obvezna poglavja SLR, merila in način za izbor SLR, naloge LAS, upravičence, upravičene aktivnosti pripravljalne podpore, pogoje upravičenosti in pogoje za izvajanje pripravljalne podpore, v programskem obdobju 2023–2027.

*Pristop LEADER spodbuja posameznike, občine, ustanove, podjetja, društva in druge zainteresirane na nekem lokalnem območju, da se med seboj povežejo in oblikujejo skupno razvojni vizijo in aktivno sodelujejo pri njenem uresničevanju.