Skoči do osrednje vsebine

Svečano prisegla pravosodna policistka in pravosodni policist

Pred generalnim direktorjem mag. Bojanom Majcnom sta svečano prisegla pravosodna policistka in pravosodni policist, ki bosta delo opravljala v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper in v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni.

Generalni direktor je pravosodnima policistoma ob uspešnem zaključku obveznosti čestital in izrazil željo, da bi se pri svojem delu dobro počutila. Izpostavil je nedavno spremembo Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1H), ki je v veljavo stopila 22. novembra letos in katere ključen doprinos je tudi sprememba pri načinu zaposlovanja pravosodnih policistov. Z uveljavitvijo novele zakona je namreč ponovno omogočeno zaposlovanje pravosodnih policistov z uvrstitvijo v 24. plačni razred, kar predstavlja za šest plačnih razredov boljše izhodiščno plačilo, oziroma 237,84 evra bruto več kot prej.

Glede izboljšanja statusa poklica je izpostavil projekt "Reforma na področju izobraževanja in usposabljanja za zaposlene v zaporskem sistemu", ki zajema pripravo strokovnih podlag za ustanovitev Akademije za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v zaporskem sistemu. Zajema tudi pripravo podlag za akreditacijo višješolskega programa za pravosodnega policista in dokvalifikacijo strokovnega osebja. V zadnjem obdobju se je v sklopu projekta zaključil poklicni standard pravosodni policist/pravosodna policistka, ki je bil potrjen na strokovnem svetu. Pomembno pa bo pogoje dela pravosodnih policistov in drugih sodelavcev izboljšala tudi novogradnja zapora v Ljubljani, ki je v teku. Generalni direktor je ob koncu svojega nagovora sklenil, "da z vsemi naštetimi sistemskimi premiki zaporski sistem raste, si prizadeva za zaposlene, ki so tudi njegov glavni kapital pri uresničevanju poslanstva in dela z zaprtimi osebami". V nadaljevanju sta svoje poglede na delo in usposabljanje delila oba pravosodna policista.

Trenutno v upravi razpisujemo prosta delovna mesta za različne profile zaposlitev, med drugim tudi tri prosta delovna mesta za pravosodne policiste v zavodu Dob pri Mirni in Koper ter delovno mesto kuharja, inštruktorja in psihologa. Vljudno vas vabimo k prijavi.