Skoči do osrednje vsebine

Objavljen predlog Pravilnika o podrobnejši vsebini in načinu organiziranju ambulant za neopredeljene

Ministrstvo za zdravje je 19. decembra 2022 na spletni strani eUprave Republike Slovenije objavilo predlog Pravilnika o podrobnejši vsebini in načinu organiziranju ambulant za neopredeljene.

Gre za predpis, ki se izdaja z namenom uresničevanja začasnega ukrepa iz 18. člena Zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva. Predlog pravilnika določa način in vsebino organiziranja ambulant za neopredeljene zavarovane osebe v javnih zdravstvenih zavodih (zdravstvenih domovih). Določa tudi najmanjši obseg, ki ga lahko izvaja ambulanta za neopredeljene, ki je enak obsegu 0,1 tima programa splošne oziroma družinske medicine. Največji obseg programa določene ambulante in število ambulant bo določil minister za zdravje na tri mesece upoštevajoč podatke Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zavarovanih oseb brez izbranega osebnega zdravnika in standard 1895 glavarinskih količnikov. Predlog pravilnika določa tudi ordinacijski čas tovrstnih ambulant in način naročanja na termin v teh ambulantah, pri čemer je pomembno, da ambulanta zagotovi tudi obravnavo zavarovanih oseb, ki na termin niso naročene. Glede na obseg predvidevamo, da bo organiziranih sedem tovrstnih ambulant, ki bodo organizirane za polni ordinacijski čas, preostale pa za krajšega.

Pravilnik bo posredovan v objavo v Uradni list RS predvidoma do 30. decembra 2022, uporabljati pa se bo začel s 1. januarjem 2023. Ukrep je začasne narave in je namenjen večji dostopnosti do zdravstvene oskrbe na primarni ravni za osebe, ki so v prehodnem stanju in so v danem trenutku brez izbranega osebnega zdravnika.