Skoči do osrednje vsebine

Izjava predstojnika o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2022 še po starem

Proračunski uporabniki bodo za leto 2022 predložili dosedanjo Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ.

S spremembo Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 153/2021 z dne 24. 9. 2021) postaja Izjava predstojnika sestavni del poslovnega poročila neposrednega in posrednega uporabnika državnega ali občinskega proračuna, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in javnega sklada.

Priprava in sprejem vseh potrebnih dokumentov in pravnih podlag za novo Izjavo predstojnika o notranjem nadzoru javnih financ je še v teku, zato bodo proračunski uporabniki ob pripravi poročila o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika za leto 2022 pripravili in predložili dosedanjo Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ, kot jo opredeljuje Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list št. 12/2001, 10/2006, 8/2007 in 102/2010).

O sprejemu in uveljavitvi vseh potrebnih dokumentov in pravnih podlag za novo Izjavo predstojnika o notranjem nadzoru javnih financ bomo sproti obveščali.