Skoči do osrednje vsebine

Božično – novoletna poslanica Urada RS za mladino

Leto, ki se izteka, je bilo za nas navdihujoče in zelo intenzivno. Konec lanskega leta smo zaključili s predsedovanjem RS Svetu EU za področje mladine in že ob koncu 2021 začeli s pripravami na evropsko leto mladih (ELM).

Naš urnik je bil tudi zaradi tega še bolj živahen in izpopolnjen, česar smo na uradu zelo veseli. Uspelo nam je pripraviti kar nekaj odmevnih dogodkov, ki niso povezali le vseh sodelujočih na organizacijski ravni, ampak tudi mlade in organizatorje na lokalni ravni ter mladinski sektor v Sloveniji. Mladinske organizacije so se v velikem številu odzvale na našo pobudo in pripravile številne dogodke v okviru evropskega leta mladih. Bilo jih je veliko in vsak po svoje je pomembno prispeval k uspešnosti in odmevnosti tega za mlade posebnega leta.

Hkrati s tem pa smo na uradu tudi z veliko optimizma pristopili k pripravam na nov nacionalni program za mladino. Po dolgih letih se ta zahvaljujoč 13 regijskim dogodkom po vsej Sloveniji močno opira na mnenja in predloge mladih in ne nastaja zgolj v pisarnah kot usklajevanje na vladni ravni, ampak tudi na terenu in med mladimi. In prav zaradi tega smo prepričani, da bo novi nacionalni program toliko boljši. Pričakujemo, da bo tudi na izvedbeni ravni zadovoljil naše načrte in ves vložen trud in da bodo na koncu in po implementaciji ukrepov predvsem mladi čutili, da imajo svoj program, ki ustvarja za njih boljše pogoje za bivanje in več priložnosti za razvoj in osamosvajanje.

V letu 2022 so bili narejeni tudi ključni koraki za pridobitev sredstev iz evropske kohezijske politike za obdobje 2021 – 2027. Mladinskemu delu se v novem programskem obdobju, v okviru dveh strukturnih skladov, obetajo višja sredstva kot v preteklem obdobju. Pomoč Evropskega socialnega sklada bo namenjena dvema ukrepoma, in sicer naslavljanju problematike prekarnosti med mladimi ter krepitvi kompetenc mladih za večjo zaposljivost in aktivno državljanstvo. V okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj pa se bo krepila informacijska infrastruktura in oprema za izvajanje kakovostnega mladinskega dela in neformalnega izobraževanja v vzhodni kohezijski regiji. V leto 2027 oziroma 2032 sega tudi strateški načrt implementacije Evropske agende za mladinsko delo, ki se osredotoča na kakovost ter priznavanje in prepoznavnost mladinskega dela. Sooblikujemo ga z vsemi deležniki mladinskega sektorja, nedvomno pa se bomo skupaj trudili tudi za dosego zastavljenih ciljev.

Po dolgem času epidemije in zaprtja smo letos v sodelovanju z Mrežo KROJ izpeljali nadvse uspešen letni posvet mladinskega sektorja, na katerem smo se med drugim strinjali tudi, da je potrebno mladinskemu delu in mladinskemu sektorju pomagati na poti do večje kvalitete in večje prepoznavnosti, kar bo tudi ena od prioritet v prihajajočem letu.

V teh dneh se poslavljamo od leta, ki je bilo v celoti posvečeno mladim s ciljem, da se jih opolnomoči, spodbudi in obogati z novimi izkušnjami in načini sodelovanja ter da prevzamejo aktivno državljansko vlogo v družbi. »Skromna želja nas »uradovcev« pa je, da bi vsa prizadevanja iz ELM postala stalnica na političnem prizorišču Slovenije. In da bi prizadevanja k spodbudi mladostnikov, naj izrazijo svoje mnenje ter delijo svojo vizijo o ključnih tematikah in svoje upe o prihodnosti Slovenije in Evrope veljala 365 dni v letu in vsa prihodnja leta. Duh soustvarjanja in množičnega sodelovanja, h kateremu aktivno prispeva na stotine mladinskih organizacij in deležnikov širom po Sloveniji, nas navdaja z optimizmom,« je ob iztekajočem se 2022 dejala vodja dolžnosti direktorice Urada za mladino mag. Tina Kosi.