Skoči do osrednje vsebine

Ministrica dr. Asta Vrečko podpisala pogodbi o sofinanciranju v vrednosti 2,3 milijona evrov

Ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko je z županoma občin Ormož in Črnomelj, Danijelom Vrbnjakom in Andrejem Kavškom, podpisala pogodbi o sofinanciranju projektov za obnovo gradov v skupni vrednosti 2,3 milijona evrov. Projekta bosta sofinancirana iz evropskih sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost (NOO).

Projekta Grad Ormož in park v arhitekturni, digitalni in hortikulturni preobrazbi ter Branilci krone in meja sta bila izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem.

Grad Ormož in park v arhitekturni, digitalni in hortikulturni preobrazbi

Grad Ormož s parkom je ena ključnih turističnih točk v občini Ormož, kjer je turizem ena najpomembnejših gospodarskih dejavnosti. Sodi med pomembne in najstarejše grajske komplekse na območju severovzhodne Slovenije. Z izvedbo projekta bi radi pripomogli k ohranitvi in promociji kulturne dediščine ter k razvoju dodatne turistične ponudbe in ugodnega vpliva na turistični in gospodarski razvoj.

Predmet projekta je zamenjava oken na stavbi gradu, revitalizacija in ureditev dostopnosti obrambnega stolpa gradu, popravilo grajskih ur in nakup dveh zvonov, zasaditev parka in postavitev nove urbane opreme ter interpretacija kulturne dediščine za potrebe povezovanja in oplemenitenja turistične ponudbe. Namen projekta je ohranitev kulturne dediščine ter razvoj dodatne turistične ponudbe in ugodnega vpliva na turistični in gospodarski razvoj.

S podpisom pogodbe so izpolnjeni vsi pogoji za izvedbo projekta z zaključkom 30. septembra 2025.

Investicijska vrednost projekta je približno 1,6 milijona evrov. Ministrstvo za kulturo bo približno en milijon evrov zagotovilo iz evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost, Občina Ormož pa preostala sredstva.

Branilci krone in meja, projekt obnove ter oživitve pritličja gradu Črnomelj in mestnega jedra Črnomelj

Namen projekta Branilci krone in meja je v sklopu oživitve starega mestnega jedra celostno prenoviti in oživiti pritlične prostore gradu Črnomelj, razviti tri atraktivne turistične produkte ter z implementacijo sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij oblikovati moderno okolje za izvedbo prenovljene kulturno turistične ponudbe. Na ta način bosta javna dostopnost kulturnega spomenika in prireditvenega prostora boljša.

Grad Črnomelj predstavlja velik potencial za razvoj turizma in interesa za kulturno dediščino v Beli krajini in širše. V prenovljenih prostorih pritličja gradu Črnomelj bodo s tremi doživetji in pametno tehnologijo obudili veliko zgodbo o pomenu plemiške rodbine von Tschernembl, njihovih političnih in vojaških zaslugah, ki bodo obiskovalce opomnile na eno od najpomembnejših plemiških rodbin dežele Kranjske. 

S podpisom pogodbe so izpolnjeni vsi pogoji za izvedbo projekta z zaključkom 31. decembra 2025.

Investicijska vrednost projekta je približno 2 milijona evrov. Ministrstvo za kulturo bo približno 1,3 milijona evrov zagotovilo iz evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost, Občina Črnomelj pa preostala sredstva.