Skoči do osrednje vsebine

Državni zbor sprejel Zakon o varstvu osebnih podatkov

DZ je s 50-imi glasovi za in osmimi proti sprejel Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), s katerim vlada prenaša evropsko splošno uredbo o varstvu podatkov v slovensko zakonodajo, ter ureja nacionalne posebnosti varstva osebnih podatkov.

Dosežena bo večjo zakonitost obdelav osebnih podatkov, obenem pa je s sprejemom zakona v celoti zadoščeno zahtevam glede implementacije Splošne uredbe, s čimer se je Republika Slovenija izognila visokim kaznim s strani Evropske unije.

»Danes obravnavate enega najpomembnejših zakonov s področja varstva človekovih pravic, ki izhaja iz 38. člena Ustave in varuje osebno človekovo pravico do varstva osebnih podatkov ter poudarja zakonitost obdelav osebnih podatkov. Nenazadnje je varstvo osebnih podatkov zelo pomembna komponenta posameznikova življenja, se pa včasih tega preprosto ne zavedamo dovolj. Kako zelo je ta del pomemben bomo mogoče spoznali šele v procesu digitalizacije družbe,« je uvodoma izpostavil državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje dr. Igor Šoltes.

ZVOP-2- je pripravljen tako, da spoštuje 38. člen Ustave Republike Slovenije glede človekove pravice do varstva osebnih podatkov. Ta človekova pravica med drugim prepoveduje uporabo osebnih podatkov v nasprotju z namenom njihovega zbiranja in določa, da se ima vsakdo možnost seznaniti z zbranimi osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj, ter pravico do sodnega varstva ob njihovi zlorabi, z vidika njenega urejanja z zakonom pa določa, da mora zakon urejati zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo tajnosti osebnih podatkov.

Pomembni sistemski novosti glede določenih obdelav osebnih podatkov sta tudi videonadzor na javnih površinah in posebne obdelave podatkov. »Pri videonadzoru na javnih površinah smo nekoliko spustili duha iz steklenice, določili smo da je možen, vendar smo istočasno določili precej varovalk. Pri posebnih obdelavah podatkov pa smo dodatno zavarovali ti. državotvorne evidence – npr. Centralni register prebivalstva,« je pojasnil Šoltes.