Skoči do osrednje vsebine

Slovenija in Hrvaška nadaljujeta dobro medsebojno sodelovanje na področju jedrske varnosti

Uprava za jedrsko varnost je 13. decembra gostila redno letno srečanje z delegacijo hrvaškega Direktorata za civilno zaščito v okviru izvajanja dvostranskega sporazuma o zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti.

Hrvaško delegacijo je vodila Zdravka Tečić, vodja sektorja za radiološko in jedrsko varnost Direktorata za civilno zaščito pri Ministrstvu za notranje zadeve Republike Hrvaške, slovensko pa Igor Sirc, direktor Uprave za jedrsko varnost.

Udeleženci so predstavili novosti v obeh upravnih organih na področju zakonodaje, pripravljenosti na izredne dogodke in izvajanju radiološkega monitoringa. Izmenjali so tudi izkušnje o pripravah in izvedbi pregledovalnih misij Mednarodne agencije za atomsko energijo. Obe državi zaključujeta usklajevanje zakonodaje z evropskim pravnim redom in načrtujeta nove nacionalne programe ravnanja z radioaktivnimi odpadki, Hrvaška tudi nov krovni zakon o jedrski in sevalni varnosti. Na področju pripravljenosti na izredne dogodke sta državi kot vsako leto sodelovali na več mednarodnih vajah nadaljujeta pa tudi z usklajevanjem zaščitnih ukrepov ob morebitnem izrednem dogodku v jedrski elektrarni Krško. Slovenija je poročala o ugotovitvah treh pregledovalnih misij Mednarodne agencije za atomsko energijo, ki so vse potekale v letošnjem letu, med njimi so bile za hrvaške goste najbolj zanimive izkušnje z misijo za pregled nacionalnega programa ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, ki jo na Hrvaškem načrtujejo v naslednjem letu. Obe državi si redno izmenjujeta podatke o meritvah radioaktivnosti v okolju in sta med sestankom predstavili vsaka svoje načrte za posodabljanje oziroma prenovo svojih merilnih mrež.

Udeleženci so poudarili pomen rednega in odprtega medsebojnega sodelovanja ter učinkovitega komuniciranja in obveščanja na vseh področjih jedrske in sevalne varnosti. Naslednji redni sestanek v letu 2023 bo skladno z dogovorom o izmenični organizaciji gostila hrvaška stran.