Skoči do osrednje vsebine

Odprtje rokava Alter Graba

V sklopu projekta Natura Mura smo po pregledu izvedenih del skupaj s predstavniki Ribiške družine Paloma ter predstavniki Zavoda RS za varstvo narave, območne enote Maribor v četrtek, 8. decembra 2022, odprli obnovljeni rokav Alter Graba.

Območje izvedenih del se nahaja na levem bregu Mure v bližini naselja Sladki vrh. V sklopu obnove rokava so bile izvedene naslednje aktivnosti:

  • Posek dreves in druge zarasti na obrežnem pasu in na območju novega rokava.
  • Odstranitev obstoječega zavarovanja Mure do nivoja nizke srednje Mure v dolžini približno 500 m.
  • Ureditev in izvedba novega rokava v dolžini približno 500m. Rokav je trapezne oblike z dnom širine približno 5m in brežinami v naklonu 1:1,7. Izkopan material, katerega količina je znašala približno 20.000m3, je odložen na brežino Mure. Zunanja brežina novega rokava je dodatno sonaravno utrjena s kamni in štori.
  • Poglobitev obstoječega rokava v dolžini približno 300m, kar omogoča boljše napajanje mokrišča, ki se nahaja v ozadju.
  • Izvedba dodatnega vtoka, ki omogoča polnjenje zapuščene gramoznice tudi pri večjih pretokih Mure.
  • Prestavitev meteorne kanalizacije, planinske poti ter mejnikov.