Skoči do osrednje vsebine

Sprejet izvedbeni načrt za zmanjševanje posledic rabe tobaka

Ministrstvo za zdravje je 8. decembra 2022 sprejelo dveletni izvedbeni načrt za izvajanje Strategije za zmanjševanje posledic rabe tobaka - Za Slovenijo brez tobaka 2022-2030.

V izvedbenem načrtu so podrobneje opredeljeni ukrepi in aktivnosti za naslednji dve leti za nadaljnje zmanjševanje razširjenosti in posledic uporabe tobačnih in povezanih izdelkov v Sloveniji in približevanje dolgoročni viziji strategije, to je družbi brez tobaka, kar pomeni, da leta 2040 delež uporabnikov tobačnih, povezanih in drugih nikotinskih izdelkov, ki niso registrirani kot nikotinska nadomestna terapija, ne bo presegal 5  odstotkov.

Aktivnosti izvedbenega načrta so navedene v sklopih, ki sledijo strategiji, in sicer:

 1. Zakonodaja za oblikovanje okolja, ki spodbuja nekajenje.
 2. Ukrepi za zmanjševanje cenovne dostopnosti tobačnih in povezanih izdelkov in zagotavljanje sredstev za programe promocije zdravja, preventive in zdravljenja.
 3. Preprečevanje začetka uporabe tobačnih in povezanih izdelkov.
 4. Spodbujanje opuščanja kajenja in opuščanja uporabe povezanih izdelkov.
 5. Zaščita pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu.
 6. Spremljanje področja.
 7. Drugi ukrepi.

Pri izvajanju izvedbenega načrta sodelujemo vsi pristojni ministrski resorji, organi za nadzor nad izvajanjem zakonodaje, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik in nevladne organizacije, ki delujejo na področju omejevanja uporabe tobačnih in povezanih izdelkov.

Sredstva za izvajanje izvedbenega načrta so zagotovljena iz državnega proračuna (postavk posameznih pristojnih resorjev in Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS), sredstev iz virov Evropske unije (Joint Actions), sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in iz proračunov lokalnih skupnosti.

 

 • Izvedbeni načrt za izvajanje Strategije za zmanjševanje posledic rabe tobaka

  Ministrstvo za zdravje je 8. decembra 2022 sprejelo dveletni izvedbeni načrt za izvajanje Strategije za zmanjševanje posledic rabe tobaka - Za Slovenijo brez tobaka 2022 - 2030.
  Strategije in programi