Skoči do osrednje vsebine

Ponovne volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Škofja Loka

Skladno s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Občini Škofja Loka.

Občina Škofja Loka je 6. decembra 2022 razpisala ponovne volitve v svete krajevnih skupnosti Trata, Škofja Loka - Mesto in Stara Loka - Podlubnik. Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je določen 12. december 2022, volitve pa se bodo izvajale v nedeljo, 22. januarja 2023.

Število volilnih upravičencev

Ime občine Ime volilne enote lokalnega volišča Šifra in ime lokalnega volišča Število
Škofja Loka VOLILNA ENOTA 1 006 - Gasilski dom Gosteče, Gosteče 10 378
Škofja Loka VOLILNA ENOTA 2 011 - Sokolski dom Škofja Loka, Mestni trg 17, Šk. Loka 1192
Škofja Loka VOLILNA ENOTA 3 015 - Krajevna skupnost Podlubnik I, Podlubnik 139 883
Škofja Loka VOLILNA ENOTA 3 017 - OŠ Ivana Groharja II, Podlubnik 1 558
Škofja Loka VOLILNA ENOTA 3 018 - OŠ Ivana Groharja III, Podlubnik 1 842
Škofja Loka VOLILNA ENOTA 3 026 - Krajevna skupnost Podlubnik II, Podlubnik 139 770
SKUPAJ 4623