Skoči do osrednje vsebine

Zvišanje plač v socialnem varstvu

Vlada je z reprezentativnimi sindikati 7. 12. 2022 parafirala dogovor o odpravi plačnih nesorazmerij v zdravstvu in socialnem varstvu. Na podlagi parafiranega sporazuma s sindikati se bodo na področju socialnega varstva plače povečale na 31 delovnih mestih, za približno 1900 zaposlenih. Predvideni dvigi znašajo od dva do štiri plačne razrede. Na ministrstvu izražamo zadovoljstvo, saj ves čas poudarjamo, da so zaposleni v socialnem varstvu za svoje delo premalo plačani.

Dvig plač se uvede postopoma, in sicer delno januarja, in dodatno aprila 2023. Na primer, če je na delovnem mestu plača po dogovoru višja za 4 plačne razrede, se zaposlenemu pri plači za januar priznata dodatna dva plačna razreda, pri plači za april pa še dva plačna razreda povečanja.

Gre za delovna mesta, kot so npr. strokovni delavci na CSD, individualni in skupinskih habilitatorji, fizioterapevti, delovni terapevti, delovna mesta vodij v plačni skupini strokovnih delavcev na področju socialnega varstva. Skupni ocenjeni finančni učinek za področje socialnega varstva znaša za leto 2023 5,2 milijona evrov (v izračun finančnega učinka je zajet tudi dogovorjen dodatni plačni razred, ki ga zaposleni prejmejo na podlagi dogovora na centralnih pogajanjih).

Podpisniki sporazuma so se med drugi zavezali tudi, da bodo nerealizirana vprašanja iz dogovora, sklenjenega za področje zdravstva in socialnega varstva v letu 2021 ter ostala odprta vprašanja s področja plačnega sistema in iz njega izhajajočih aktov, vključno s sprejetjem standardov in normativov, urejali v okviru usklajevanj o sistemskih spremembah plačnega sistema javnega sektorja.

Vlada bo v sodelovanju s sindikati pripravila merila in kriterije, na podlagi katerih bo sprejela posebni vladni projekt za določena delovna mesta v plačni skupini J iz dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, ki bo tej skupini zaposlenih omogočilo izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela.