Skoči do osrednje vsebine

Ustanovljen je Strokovni svet za trajnostni razvoj javne uprave

Z ustanovitvijo Strokovnega sveta za trajnostni razvoj javne uprave so bili v ponedeljek, 5. decembra 2022, imenovani tudi njegovi člani. Svetu bo predsedovala ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, njena strokovna vodja pa bo prof. dr. Polonca Kovač s Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani.

Strokovni svet za trajnostni razvoj javne uprave, katerega članice in člani prihajajo iz javnega in zasebnega sektorja, se bo predvidoma sestal na svoji prvi seji v januarju 2023.

Svet bo usmerjen v iskanje konkretnih rešitev na področju kakovosti predpisov, vključevanja javnosti v oblikovanje politik, pri reorganizaciji upravnih enot s ciljem bolj kakovostnih javnih storitev, usmerjenih v uporabnike in regulaciji upravnih postopkov ter digitalizaciji upravnega poslovanja.