Skoči do osrednje vsebine

Realizacija državnega proračuna v prvih enajstih mesecih

Državni proračun je po preliminiranih podatkih v prvih enajstih mesecih zabeležil skoraj 11,3 milijarde evrov prihodkov, kar je za približno 1,2 milijarde evra oziroma 12 % več kot v istem obdobju lani. Odhodki so se, glede na primerljivo obdobje v lanskem letu, znižali za 771,8 milijona evrov oziroma 6,1 % na približno 11,8 milijarde evrov. Državni proračun je v prvih enajstih mesecih beležil 560,8 milijona evrov primanjkljaja.

Davčni prihodki so v prvih enajstih mesecih dosegli približno 9,5 milijarde evrov in so za 13,7 odstotka oziroma približno 1,1 milijarde evrov višji kot v enakem obdobju lani.

Prilivi iz davka na dodano vrednost so znašali približno 4,3 milijarde evrov in so bili za 14,1 odstotka višji kot lani v enakem obdobju. Razlogi za tolikšno rast so v zaustavitvi gospodarske aktivnosti in potrošnje prebivalstva v času epidemije covid-19 in posledičnem učinku zadržane potrošnje v letošnjem letu.

Prilivi iz davka od dohodkov pravnih oseb so v prvih enajstih mesecih znašali približno 1,4 milijarde evrov, kar je za 40,8 odstotkov več kot lani v enakem obdobju. Višji priliv je odsev visokega proračuna za leto 2021 zaradi boljšega poslovanja podjetij v tem letu in posledično višjih letošnjih mesečnih akontacij.

Prilivi od dohodnine so bili od primerljivega lanskega obdobja višji za 2,4 odstotka in so znašali skoraj 1,4 milijarde evrov.

Prihodki od trošarin so bili za 1,3 odstotka oziroma 17,9 milijona evrov višji kot v enakem obdobju lani in so prav tako znašali skoraj 1,4 milijarde evrov.

Nedavčni prihodki so v prvih enajstih mesecih dosegli 701 milijonov evrov in so za 49,1 milijona evrov oziroma 6,5 odstotkov nižji kot v enakem obdobju lani. Lani smo prejeli 164 milijonov evrov prihodkov iz podeljenih koncesij za radijske frekvence, medtem ko letos tega priliva ne bo.

Iz Evropske unije smo prejeli dobrih 813 milijonov evrov, kar je za 42,6 milijona evrov več kot v primerljivem obdobju lani.

Za stroške dela ožje državne uprave smo v prvih enajstih mesecih namenili približno 1,4 milijarde evrov oziroma 3,2 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Nižji letni izdatki so v večji meri posledica neizplačila dodatkov za delo v posebnih pogojih in rizičnih razmerah.

Izdatki za obresti so znašali 642,9 milijona evrov in so za 71,2 milijona evrov nižji od primerljivega lanskega obdobja.

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom smo letos namenili približno 1,7 milijarde evrov oziroma 25,6 odstotkov manj kot lani v primerljivem obdobju. Za 29,8 milijona evrov ali 17,8 odstotkov so se zaradi nižjega števila brezposelnih znižali transferi tej skupini ljudi.

Za investicije je državni proračun v prvih enajstih mesecih namenil okoli 1,1 milijarde, kar je za skoraj 245 milijonov evrov oziroma 27,7 odstotkov več kot v istem obdobju lani.