Skoči do osrednje vsebine

Predstavniki ministrstva na strokovni konferenci Semic

V Bruslju je 6. decembra potekala strokovna konferenca Semic, ki je gostila preko 350 udeležencev - predstavnikov držav Evropske unije. Gre za tradicionalni mednarodni strokovni dogodek, ki združuje tako zasebni kot javni sektor in kjer so predstavljeni aktualni dosežki in izzivi na področju podatkovne znanosti, semantične interoperabilnosti in naprednih tehnologij, ki jo letno organizira Evropska komisija v sodelovanju s predsedujočo državo.

dr. Karmen Kern Pipan predstavlja pred polno dvorano.

Predstavnica Ministrstva za javno upravo dr. Karmen Kern Pipan | Avtor Ministrstvo za javno upravo

1 / 2

V sekciji kratkih predstavitev vidnejših projektov je dr. Karmen Kern Pipan iz Direktorata za informatiko predstavila prispevek z naslovom »Multilingual Ontology Repository and User Interface«, ki so ga pripravili kolegi v tesnem partnerskem sodelovanju 4 držav iz akademske sfere in javne uprave: Miha Jesenko, z Ministrstva za javno upravo, Direktorat za informatiko, Dr. Ana Rosa Guzmán Carbonell, Ministry of Economic Affairs and Digital Transformation iz Španije, Dr. Dejan Lavbič in Dr. Slavko Žitnik iz Univerze v Ljubljani, Dr. Ioannis Konstantinidis, International Hellenic University iz Grčije in Dr. Thashmee Karunaratne, Stockholm University iz Švedske. Gre za dobro prakso – prototip večjezičnega orodja za potrebe čezmejnega prenosa podatkov v podporo digitalnim storitvam razvitim v okviru projekta “Digital Europe for All”.

Razvit prototip iz vidika semantične interoperabilnosti prikazuje primer ponovno uporabljive spletne komponente, ki temelji na semantični predstavitvi podatkov za potrebe večjezičnosti v čezmejnih digitalnih storitvah. Komponento je možno enostavno vgraditi v poljubno spletišče in podpreti poljubne tipe dokazil, ki so predstavljena s pomočjo projektne ontologije. Komponenta obsega uporabniški vmesnik in podatkovno bazo z opisi atributov in poskusno deluje v šestih jezikih ter je v procesu testne pilotne integracije v »Moving abroad pilot – use case1«  okviru menjave stalnega prebivališča. Ponovna uporabljivost takšnih komponent bo hitreje zagotovila interoperabilne digitalne javne storitve in odprla nove priložnosti, boljšo mobilnost, hitrejše procese ter zmanjšala stroške implementacij, še posebej iz vidika večjezičnosti in čezmejnih kontaktov. Na področju javne uprave, ki mora slediti in implementirati nacionalne in evropske predpise, je poleg združljivosti na podatkovnem nivoju in procesov pomembno zagotoviti čezsektorsko in čezmejno integracijo. Več informacij o konferenci je na voljo na uradni spletni strani konference.