Skoči do osrednje vsebine

Predstavitev rezultatov projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju

Konzorcij projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju (RSDO) je 7. decembra v prostorih Slovenskega etnografskega muzeja predstavil rezultate večletnega dela na področju razvoja jezikovnih virov in tehnologij za slovenski jezik. Projekt je Ministrstvo za kulturo sofinanciralo v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Predstavitev rezultatov projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju

Predstavitev rezultatov projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju | Avtor Fakulteta za računalništvo in informatiko

Projektni konzorcij je obsežen in vključuje tako rekoč vse akterje, ki so se v zadnjih desetletjih ukvarjali z razvojem jezikovnih virov in tehnologij za slovenščino. Sestavlja ga 12 izvajalcev s poslovodečo Univerzo v Ljubljani.

Cilj projekta je zadovoljiti potrebe po računalniških izdelkih in storitvah s področja jezikovnih tehnologij za slovenski jezik za raziskovalne organizacije, za podjetja in za širšo javnost ter zagotoviti odprti dostop do rezultatov raziskovalnega dela. Na zaključnem dogodku so vodje posameznih delovnih sklopov predstavili:

  • strojni prevajalnik za jezikovni par slovenščina-angleščina,
  • razpoznavalnik in sintetizator govora za slovenščino,
  • aplikacije s področja semantičnih tehnologij, kot so orodja za povzemanje, razpoznavanje pomenov besed in odgovarjanje na vprašanja in podobno,
  • slovenski terminološki portal,
  • nadgrajene jezikovne vire za podporo tehnologijam
  • in številne druge rezultate.

Na portalu slovenscina.eu so vsej zainteresirani javnosti na voljo rezultati projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju, hramba, vzdrževanje in distribucija pa so zagotovljeni v okviru infrastrukture CLARIN.SI.

Rezultati projekta RSDO so podlaga za nadaljnji razvoj aplikacij in storitev, ki se vključujejo v številna področja sodobne digitalne družbe: pametna mesta in skupnosti, pametne tovarne, prilagojeni načini sporazumevanja za osebe s posebnimi potrebami, zdravstvene ustanove, sodišča, pravosodje, policija, univerze, državni zbor … Odprta koda pa omogoča njihov nadaljnji razvoj in uporabo ne samo javnim raziskovalnim organizacijam, ampak tudi podjetjem.

Naložbo v višini 4 milijone evrov sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.