Skoči do osrednje vsebine

Srečanje vodstva Uprave za vojaško dediščino s predstavniki Zveze veteranov vojne za Slovenijo

Na sedežu Uprave Republike Slovenije za vojaško dediščino je danes potekalo delovno srečanje vršilca dolžnoati direktorja uprave Boštjana Poklukarja s predsednikom Zveze veteranov vojne za Slovenijo (Zveza) Ladislavom Lipičem.

Vršilec dolžnosti direktorja Boštjan Poklukar se je v uvodu zahvalil Zvezi za dosedanje dobro medsebojno sodelovanje in predstavil vizijo delovanja uprave v prihodnje, predvsem na področju sofinanciranja nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov, katerega del je tudi zveza. Predstavil je še delovanje preostalih sektorjev, to je novonastalega Sektorja za izplačilo transferjev vojnim invalidom, vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja; Sektorja za vojne grobove in grobišča ter Vojaški muzej Slovenske vojske.

Ladislav Lipič je pozdravil odločitev glede ustanovitve uprave in prav tako izpostavil dobro medsebojno sodelovanje. Finančna sredstva, pridobljena iz naslova sofinanciranja, jim omogočajo realizacijo vseh načrtovanih aktivnosti. Z izvedbo aktivnosti uresničujejo poslanstvo veteranstva in domoljubja ter izpostavil, da ne more biti vsak domoljub tudi vojni veteran, je pa vsak vojni veteran tudi domoljub).

Na srečanju je bila dana pobuda, da se za finančno podporo izvedbi projektov veteranskih organizacij, ki bi bili v skupnem interesu tako Vlade Republike Slovenije kot Ministrstva za obrambo, ustanovi poseben sklad.

Udeleženci srečanja si sedijo nasproti za konferenčno mizo

Boštjan Poklukar se je v uvodu zahvalil Zvezi za dosedanje dobro medsebojno sodelovanje in predstavil vizijo delovanja uprave v prihodnje | Avtor: Uprava Republike Slovenije za vojaško dediščino

1 / 2