Skoči do osrednje vsebine

Na seji Sveta za oljkarstvo tudi o priložnostih za razvoj oljkarstva

Ministrica Irena Šinko se je včeraj udeležila 4. seje Sveta za oljkarstvo. Osrednji točki seje sta bili registracija oljčnikov in poročanje količin ter priložnosti za razvoj oljkarstva glede na novi Strateški načrt skupne kmetijske politike (SN SKP) 2023 - 2027.

Ministrica Irena Šinko je v uvodu povedala, da je imela v prvih mesecih dela na ministrstvu priložnost spoznati vrhunsko oljkarstvo na eni strani, in dejavnike, ki omejujejo razvoj sektorja, na drugi strani. Dodala je, da je za državo nadaljnji razvoj oljkarstva zelo pomemben.

Večji del razprave je bil namenjen pomanjkljivim podatkom v registru kmetijskih gospodarstev (RKG) zaradi slabe registracije oljčnikov (le 62 odstotkov) in slabega poročanja oljkarjev (le 36 odstotkov) o količinah oljčnega olja. To predstavlja problem tako državnim organom z vidika poročanja podatkov Evropski komisiji kot oljkarjem samim, kadar so za uveljavitev neke podpore potrebni uradni podatki iz RKG. Po Zakonu o kmetijstvu (ZKme) se morajo v RKG registrirati vsa kmetijska gospodarstva (KMG), ki imajo vsaj 0,1 hektarja oljčnikov. Prevladujejo mali oljkarji s povprečno velikostjo oljčnikov 0,3 hektarja, ki zaradi pretežno ljubiteljskega oljkarstva oziroma drugih razlogov ne izpolnjujejo obveznosti iz ZKme. Slaba je tudi registracija oljarn v register živilskih obratov. Člani Sveta so sprejeli sklep, da bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) pripravilo obvestilo za oljkarje in oljarje, v katerem bo predstavilo obveznosti oljkarja in oljarja po ZKme, koristi urejenih registrov ter jih spodbudilo k registraciji in poročanju v RKG.

Ostale točke seje so imele predvsem namen seznanitve članov sveta. Skladno s sklepom 3. seje Sveta za oljkarstvo se pripravljajo Smernice dobre higienske prakse za predelavo oljk v oljčno olje in namizne oljke pod koordinacijo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) s sodelovanjem strokovne skupine, ki je pripravila predlog smernic iz leta 2011, in bo osnutek smernic prejela v usklajevanje do konca januarja 2023. Ponovno je potekala razprava o predpisu, ki bo urejal področje organizacij za senzorično ocenjevanje deviškega oljčnega olja (panele). Članom je bila prestavljena pojasnitev Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), da je bilo v tem letu Znanstveno raziskovalno središče Koper imenovano za nacionalni referenčni laboratorij in za uradni laboratorij, s čimer se je z vidika uradnega nadzora uredilo področje uradnih panelov. Neurejeno ostaja delovanje tehničnih panelov, za kar je potrebno pripraviti ustrezen predpis.

Predsednik sveta za oljkarstvo Elvin Klobas je člane sveta seznanil, da je Center RS za poklicno izobraževanje že objavil nov poklicni standard Oljkar/oljkarka, s čimer se bo lahko dvignil nivo strokovnega znanja na področju oljkarstva, kar bo hkrati lahko vplivalo na boljši pridelek, kakovostnejše oljčno olje ter na zmanjševanje negativnih vplivov pridelave oljk na okolje.

Članom sveta so bile predstavljene intervencije iz SN SKP 2023 - 2027, ki so primerne za oljkarstvo. Strinjali so se s predlogom MGKP, da se v mesecu januarju podrobnosti intervencij za oljkarstvo posebej predstavijo oljkarjem.

Seje se je na povabilo ministrice in predsednika Sveta za oljkarstvo udeležila tudi poslanka Državnega zbora RS Mateja Čalušić, podpredsednica Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki ji kot Primorki oljkarstvo ni tuje, in ki »je na tej seji dobila velik vpogled v to stroko«, kot je dejala ob zaključku seje.

Svet za oljkarstvo je posvetovalno telo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Člani sveta so: dr. Milena Bučar (Inštitut za oljkarstvo – Znanstveno raziskovalno središče Koper - IZO ZRS), dr. Rajko Vidrih (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta), dr. Dunja Bandelj (Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologij), dr. Bojan Butinar (IZO ZRS Koper, Laboratorij za preskušanje olja), Branimir Radikon (Kmetijsko gozdarski zavod – KGZ Nova Gorica), mag. Viljanka Vesel (KGZ Nova Gorica, Poskusni center za oljkarstvo), Božidar Slivnjak (Društvo oljkarjev Brda), Elvin Klobas, predsednik, (Društvo oljkarjev Slovenske Istre), dr. Maja Podgornik (Zveza društev oljkarjev Slovenije), Franko Lisjak (Oljarna Lisjak), dr. Lucijan Cencič, mag. Marjeta Bizjak (oba MKGP) in dr. Mira Skubic Kos (Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin).