Skoči do osrednje vsebine

Naknadne volitve v svete krajevne skupnosti v Mestni občini Kranj

V skladu s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Mestni občini Kranj.

Mestna občina Kranj bo 7. decembra 2022 razpisala naknadne volitve v Svet Krajevnih skupnosti Bratov Smuk, Golnik, Kokrica, Trstenik, Vodovodni stolp, Žabnica, Hrastje in Tenetiše. Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je določen 6. december 2022, volitve pa bodo v nedeljo, 22. januarja 2023.

Število volilnih upravičencev v Mestni občini Kranj

Ime občine Ime volilne enote lokalnega volišča Šifra in ime lokalnega volišča Število
Kranj VOLILNA ENOTA 1 007 - Bratov Smuk I, Osnovna šola Matije Čopa, Ulica Tuga Vidmarja 1 1215
Kranj VOLILNA ENOTA 1 008 - Bratov Smuk II, Osnovna šola Matije Čopa, Ulica Tuga Vidmarja 1 1310
Kranj VOLILNA ENOTA 1 013 - Vodovodni stolp I, Osnovna šola Simona Jenka, Ulica XXXI.divizije 7a 1369
Kranj VOLILNA ENOTA 1 014 - Vodovodni stolp II, Osnovna šola Simona Jenka, Ulica XXXI. divizije 7a 1519
Kranj VOLILNA ENOTA 1 015 - Vodovodni stolp III, Osnovna šola Simona Jenka, Ulica XXXI. divizije 7a 1578
Kranj VOLILNA ENOTA 1 016 - Trstenik, Dom krajevne skupnosti, Trstenik 8 a 607
Kranj VOLILNA ENOTA 1 028 - Žabnica, Telovadnica, Žabnica 20 620
Kranj VOLILNA ENOTA 1 035 - Kokrica I, Kulturni dom Kokrica, Cesta na Brdo 30 1394
Kranj VOLILNA ENOTA 1 036 - Kokrica II, Kulturni dom Kokrica, Cesta na Brdo 30 1630
Kranj VOLILNA ENOTA 1 040 - Tenetiše, Dom družbenopolitičnih organizacij, Tenetiše 80 341
Kranj VOLILNA ENOTA 1 041 - Golnik, Kranjski vrtci - enota Ostržek, Golnik 54 906
Kranj VOLILNA ENOTA 1 043 - Hrastje, Športni center Graben, Hrastje 209 872
SKUPAJ 13.361