Skoči do osrednje vsebine

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito

Vlada Republike Slovenije je v četrtek, 1. decembra 2022, sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito, ki je začela veljati v soboto, 3. decembra 2022.

Glavna novost uredbe je, da se denarna pomoč za zasebno nastanitev dodeli za šest mesecev oziroma za čas trajanja najemne pogodbe oziroma dogovora o uporabi nepremičnine, če je ta krajši od šestih mesecev. V kolikor oseba zahtevek za denarno pomoč za zasebno nastanitev vlaga prvič,  se denarna pomoč za zasebno nastanitev dodeli od dne vložitve zahtevka do vključno zadnjega dne šestega meseca, ki sledi mesecu vložitve zahtevka.

Uredba tudi črta možnost nakazila denarne pomoči za zasebno nastanitev preko poštne nakaznice, še vedno pa se lahko poleg nakazila na transakcijski račun le-ta izplača v gotovini v prostorih Urada.

Spremenjena uredba tudi natančneje določa postopek za družinske člane, ki zaradi izobraževanja ne bodo več bivali skupaj z zavezanci (preselitev v dijaški dom, študentski dom, zasebna nastanitev v kraju študija). Osebe morajo vložiti nov zahtevek za denarno pomoč za zasebno nastanitev skupaj z ustreznimi dokazili kot so navedeni v uredbi.

S spremembami se je spremenil tudi Zahtevek za dodelitev denarne pomoči za zasebno nastanitev.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito