Skoči do osrednje vsebine

Skupaj ukrepajmo zdaj - Mednarodni dan prostovoljstva

Mednarodni dan prostovoljstva je priložnost, da v ospredje postavimo prostovoljce in njihov pomen za blaginjo družbe, zato prostovoljske organizacije letos s sloganom "Skupaj ukrepajmo zdaj" poudarjajo njihovo vlogo pri krepitvi solidarnosti. Da moramo za bolj svetlo prihodnost delovati skupaj in zdaj je ob srečanju z nevladnimi organizacijami opozorila tudi ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik ter poudarila, da so "nevladne organizacije glas ranljivih in šibkih. Vsak nov dan s prostovoljstvom prinaša priložnost, da sprožimo spremembe v skupnosti, v kateri živimo."

Ob mednarodnem dnevu prostovoljstva organizacije poudarjajo njihovo vlogo pri krepitvi solidarnosti.

Ob mednarodnem dnevu prostovoljstva organizacije poudarjajo njihovo vlogo pri krepitvi solidarnosti. | Avtor: Depositphotos

1 / 2

Prostovoljstvo ima v Sloveniji dolgo in bogato tradicijo. Gre za nesebično delovanje posameznikov, ki prispeva k razvijanju vrednot solidarnosti in medsebojnega povezovanja. Organizirano in kakovostno prostovoljstvo se lahko hitro in učinkovito odziva na potrebe okolja ter s tem omogoča lažje soočanje z aktualnimi družbenimi izzivi tako v lokalni skupnosti kot na nacionalni ravni. Pomembna prednost prostovoljstva je v povezovanju različnih generacij, prostovoljstvo namreč ne pozna starostnih omejitev. Mladi si z opravljanjem prostovoljskega dela nabirajo neprecenljive izkušnje, starejši pa prenašajo svoje znanje in izkušnje na mlajše generacije.

V Ministrstvu za javno upravo se zavedamo izjemnega pomena in vloge prostovoljstva v družbi. Vrednoto solidarnosti vidimo kot izziv današnjega časa.

Da so prostovoljske organizacije izjemno pomemben partner v družbi, je že večkrat poudarila tudi ministrica Sanja Ajanović Hovnik, saj s svojimi aktivnostmi bogatijo družbo, zato jim bomo na ministrstvu v prihodnje dali še dodatno težo ter bomo skupaj z njimi pripravili posebno strategijo razvoja prostovoljskih organizacij.

Med strateškimi cilji prve vladne Strategije razvoja Nevladnih organizacij in prostovoljstva sprejete v letu 2018 je tudi kakovostno organizirano in trajnostno naravnano prostovoljstvo, ki je široko prepoznano kot vrednota in pomembno prispeva k družbeni blaginji. Strategija poudarja, da je treba vzpostaviti mehanizme, ki bodo prispevali k večji prepoznavnosti in krepitvi organiziranega prostovoljstva po posameznih področjih tako na lokalni kot nacionalni ravni. Pri tem je treba posebno pozornost nameniti spodbujanju mentorstva in koordinacije prostovoljcev, razvoju raznolikih oblik prostovoljstva ter priznavanju s prostovoljstvom pridobljenih kompetenc, za kar strategija predvideva več ukrepov. V letu 2023 bo ministrstvo pričelo s pripravo Strategije razvoja prostovoljstva do leta 2028, proces bo vključujoč in bo vključeval najširši krog deležnikov.

Podatki iz Skupnega poročila o prostovoljstvu za leto 2021 kažejo, da je v preteklem letu v Sloveniji delovalo skoraj 189 tisoč prostovoljcev, opravili so več kot devet milijonov ur prostovoljskega dela. Ocenjena vrednost prispevka prostovoljskega dela k družbeni blaginji je več kot 97 milijonov evrov. Analiza podatkov za leto 2021 je ponovno pokazala, da je najmanj organiziranega in zabeleženega prostovoljstva med mladimi – število prostovoljcev do 18. leta (6 odstotkov) in število prostovoljcev v starostni skupini od 18. do 30. leta (9 odstotkov). Iz podatkov je razvidno, da veliko mladih prostovoljcev deluje v organizacijah s prostovoljskim programom - v javnih zavodih; predvsem osnovnih šolah.

Ob mednarodnem dnevu prostovoljstva je Slovenska filantropija pripravila Forum prostovoljstva, katerega tema je bila Vključenost in raznolikost mladih prostovoljcev. V torek, 29. novembra 2022 se je v Hotelu Union v Ljubljani zbralo približno sto udeležencev, ki so med drugim prisluhnili problematiki osamljenosti in izoliranosti mladih, ki jo je čas epidemije dodatno osvetlil. Na forumu so izpostavili tudi pomen prostovoljstva kot učinkovitega orodja za aktivno državljanstvo.