Skoči do osrednje vsebine

Resolucija o uvedbi Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin na Odboru ministrov Sveta Evrope

V Strasbourgu je 30. novembra 2022 potekalo 1450. zasedanje Odbora ministrov Sveta Evrope.

Odbor je na zasedanju sprejel Resolucijo (CM/ResCMN(2022)9 o uvedbi Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin v Republiki Sloveniji s priporočili kot predlagano s strani Odbora strokovnjakov (v angleščini).

S tem je Slovenija zaključila peti cikel spremljanja izvajanja Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin in začela pripravo Šestega periodičnega poročila o izvajanju Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin v Sloveniji.