Skoči do osrednje vsebine

Naknadne volitve v sveta krajevnih skupnosti v Občini Beltinci

Skladno s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Občini Beltinci.

Občina Beltinci je 20. novembra 2022 razpisala naknadne volitve v sveta Krajevnih skupnosti Lipovci in Melinci. Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je določen 23. november 2022, volitve pa se bodo izvajale v nedeljo, 8. januarja 2023.

Število volilnih upravičencev

Ime občine Ime volilne enote lokalnega volišča Šifra in ime lokalnega volišča Število
Beltinci VOLILNA ENOTA 2 009 - Melinci, vaški dom 647
Beltinci VOLILNA ENOTA 3 008 - Lipovci, Gasilski dom, Lipovci 138 883
SKUPAJ 1530