Skoči do osrednje vsebine

Nacionalni preiskovalni urad ima že sedaj vse možnosti za delo kot pred 2020

V Ministrstvu za notranje zadeve in Policiji med drugim pripravljamo zakonodajo, ki bo Nacionalnemu preiskovalnemu uradu (NPU) omogočila večjo samostojnost.

Očitki, ki se v teh dneh pojavljajo v tej zvezi, so brezpredmetni, saj ima NPU že sedaj vse možnosti za delo, kot jih je imel pred 2020. Julija je bila namreč sprejeta sprememba Zakona o organiziranosti in delu v policiji (civilna iniciativa), ki je odpravila škodljive spremembe, ki jih je uvedla predhodna vlada.

Novela Zakona o organiziranosti in delu v policiji bo uredila imenovanje in razrešitev generalnega direktorja policije, pa tudi direktorja NPU, da ne bosta odvisna od vsakokratne volje politike.

Če želimo zagotoviti operativno avtonomijo obeh in s tem tudi kontinuiteto razvoja sistema, kot sta policija in NPU, potem je treba urediti, da se oba omenjena direktorja lahko razreši le v tistih primerih, ko razloge za razrešitev ugotovi posebna neodvisna strokovna komisija in ne politika. NPU bomo v zakonu jasno opredelili kot enoto, ki je sicer povezana, kar se tiče logistične in kadrovske podpore, z Upravo kriminalistične policije, vendar pa s posebnim poudarkom funkcije direktorja NPU. Gre za to, da se v operativno avtonomijo obeh omenjenih direktorjev ne posega nikoli več na način, kot se je to posegalo v zadnjih dveh letih.