Skoči do osrednje vsebine

Humanizem kot žlahtna prvina pravniškega poklica

V Ljubljani danes poteka konferenca z naslovom "Humanizem kot žlahtna prvina pravniškega poklica", ki jo organizirajo Center za izobraževanje v pravosodju Ministrstva za pravosodje, Odvetniška akademija Odvetniške zbornice Slovenije in Ljubljanski območni zbor odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije.

Gre za največji pravniški dogodek zadnjih let; konference se udeležuje 80 sodnikov, odvetnikov in drugih udeležencev iz pravosodja in strokovne javnosti, s svojimi prispevki pa sodelujejo podpredsednik Evropskega sodišča za človekove pravice prof. dr. Marko Bošnjak, sodniki z Evropskega sodišča za človekove pravice prof. dr. Davor Derenčinović, prof. dr. Branko Lubarda in prof. dr. Ioannis Ktistakis, predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije prof. dr. Matej Accetto, zaslužni profesor dr. dr. h.c. mult. Janez Kranjc in višji sodnik svetnik Upravnega sodišča Republike Slovenije izr. prof. dr. Boštjan Zalar.

Konferenco sta otvorila ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan in predsednik Odvetniške zbornice Slovenije Janez Starman.

»Mlajše generacije slonimo na izkušnjah, védenju in znanju predhodnih generacij, zato se nemara velja tudi v današnjih časih znova zazreti v preteklost, v temelje, ki nam lahko pomagajo osmisliti sedanjost ter zagotoviti boljšo in varno prihodnost. Na milijone ljudi je v preteklosti žrtvovalo svoja življenja za temeljne vrednote in pravice zapisane v temeljnih mednarodnih aktih, kot so Splošna deklaracija človekovih pravic, Evropska konvencija o človekovih pravicah, Ustanovna listina Organizacije združenih narodov, zato je naša odgovornost in dolžnost, da jih skrbno varujemo kot civilizacijsko pridobitev, ki je bila zaupana naši generaciji, in najdemo možnosti za doseganje še višjega spoštovanje človekovega dostojanstva in skrbi za človeka,« je med drugim v svojem uvodnem nagovoru izpostavila ministrica.

ministrica med uvodnim nagovorom
1 / 3