Skoči do osrednje vsebine

Evropska komisija potrdila program ESPRA 2021-2027

Evropska komisija je danes potrdila Program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA) v Republiki Sloveniji za obdobje 2021 - 2027.

Gre za izvedbeni dokument, na podlagi katerega bo Slovenija črpala evropska sredstva v novem programskem obdobju. Slovenija bo za 7-letno obdobje imela na voljo 34,2 milijona evrov sredstev, od tega 23,9 milijona evrov evropskih in 10,3 milijona evrov nacionalnih sredstev.

Ribič na ribiški ladji

Ribič na ribiški ladji | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Finančna sredstva bodo namenjena za spodbujanje vitalnosti sektorjev ribištva, akvakulture in predelave, iz sklada pa bodo financirani tudi projekti, povezani z ohranjanjem biotske raznovrstnosti in dobrega stanja morskega okolja, ohranjanjem narave, ter projekti, povezani z ohranjanjem morske in pomorske varnosti ter izvajanja pomorskega prostorskega načrta.

Na področju 1. prednostne naloge Unije - morskega ribištva in biotske raznovrstnosti morja, bodo aktivnosti namenjene pomoči ribičem predvsem pri premagovanju težav, povezanih s starimi in energetsko potratnimi ribiškimi plovili, vse višjimi cenami energentov, upadanjem staležev, negativnimi vplivi podnebnih sprememb ter upadanju tržne vrednosti lokalnih ribiških proizvodov.

Tudi na 2. prednostni nalogi Unije - v sektorju akvakulture in predelave, bodo sredstva pretežno usmerjena k zelenemu prehodu. Sklad bo podpiral posodobitve ribogojnic v bolj zelene, ekološke in bolje prilagojene podnebnim spremembam. Možne bodo izgradnje novih ribogojnic, podpiramo pa tudi zaprte sisteme z recirkulacijo vode, kjer bodo mogoče naložbe v uporabo sončne energije za delovanje objekta. Ključni izziv na hladnovodnih ribogojnicah bo zagotavljanje boljše kakovosti vode s pomočjo inovativnih tehnologij, ki bodo ribogojcem omogočale lažje premagovanje sušnih obdobij. Sredstva bodo na voljo tudi za izgradnjo novih, trajnostnih objektov za akvakulturo. Pomemben del te prednostne naloge so tudi aktivnosti, povezane z inovacijami v akvakulturi in predelavi (na primer gojenje alg) ter usposabljanja, mreženje in raziskave za doseganje novih znanj ter izmenjavo dobrih praks. Gre za močno povezavo z zagotavljanjem odpornosti sektorja na podlagi strategije od vil do vilic.

Na področju trženja bo sklad prispeval k spodbujanju povezovanja ribičev, ribogojcev in predelovalcev ter krepil ohranjanje in odkrivanje kratkih verig. Pomemben del promocije bo tudi promocija EU akvakulture.

K ozelenitvi slovenskega morskega ribolova in sektorjev akvakulture ter predelave pa bo znatno prispeval tudi lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost. Strategije lokalnega razvoja bodo omogočale optimalni odziv na izzive izbranega lokalnega območja, saj bodo usmerjene v zeleno, modro in inovativno prihodnost lokalnega območja in vključenih sektorjev.

Prvi razpisi v okviru programa ESPRA bodo predvidoma objavljeni v drugi polovici 2023.