Skoči do osrednje vsebine

Poslanice ministra ob mednarodnem dnevu invalidov

Objavljamo poslanico ministra Luke Mesca ob prihajajočem 3. decembru, mednarodnem dnevu invalidov. Letošnje geslo je "Transformativne rešitve za vključujoč razvoj: vloga inovacij pri spodbujanju dostopnega in pravičnega sveta. "

''Redkokdaj se Slovenija znajde med pionirji pri uvajanju pozitivnih družbenih sprememb. Zato je še toliko bolj pohvalno, da je država med prvimi že leta 2008 ratificirala Konvencijo o pravicah invalidov. Ta podlaga je omogočala zakonodajne in druge spremembe, ki so pripomogle k odpravljanju njihove diskriminacije v družbi. Že vse od takrat je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake močno zavezano k vključujočim in razvojnim rešitvam na področju invalidskih politik.

Poleg enega izmed najpomembnejših Zakonov o izenačevanju možnosti invalidov, ki prepoveduje njihovo kakršnokoli diskriminacijo, smo v zadnjih letih sprejeli tudi Zakon o socialnem vključevanju invalidov in Zakon o osebni asistenci, za katerega pripravljamo tudi novelo zakona, ki bo področje še bolj ustrezno uredila. Ministrstvo je poleg zakonov in podzakonskih aktov realiziralo več Evropskih projektov, kot so projekt Zmoremo - spodbujanje enakosti in preprečevanje diskriminacije invalidov, Evropska kartica ugodnosti za invalide, Prehod mladih na trg dela in projekt storitev socialnega vključevanja ter ne nazadnje pilotni projekt za deinstitucionalizacijo na podlagi Zakona o socialnem vključevanju invalidov. V Ustavo Republike Slovenije je bil umeščen tudi slovenski znakovni jezik in jezik gluhoslepih, s tem se je zagotovilo tudi tej skupini invalidov polno uveljavljanje vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih določa Konvencija. Vse to pa seveda ni dovolj. Z namenom nadaljnjega izboljševanja položaja invalidov je na vladi že pripravljen tudi Zakon o dostopnosti do proizvodov in storitev.

Zavedamo se namreč izzivov prihodnosti in tega, da morajo pri izgradnji vključujoče družbe sodelovati vsi deležniki v družbi. Na področju dostopnega in pravičnega sveta, ki bo invalidom omogočalo enako participacijo v družbi, delo še zdaleč ni končano. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na današnji dan vsem invalidom in njihovim svojcem izreka iskrene čestitke ob mednarodnem prazniku invalidov ter sporoča, da tudi v prihodnje nikakor ne bomo pozabili nanje.''

Minister Luka Mesec