Skoči do osrednje vsebine

Ministrica dr. Švarc Pipan na 27. zboru državnih tožilcev

Ministrica dr. Dominika Švarc Pipan se je udeležila 27. zbora državnih tožilcev, ki tradicionalno poteka v sklopu izobraževalnih tožilskih dni.

Izobraževalni tožilski dnevi in zbor državnih tožilcev sta tradicionalna dogodka, namenjena sta izobraževanju, pregledu dela tožilske organizacije v iztekajočem se letu, ter poudarkom za delo v prihodnje.

Uvodoma je zbrane nagovorila Švarc Pipanova, ki je, med drugim, izpostavila položaj državnega tožilstva v razmerju do drugih organov znotraj izvršilne veje oblasti: »Glede na temeljno vsebino državnotožilske funkcije, v okviru katere se z izvrševanjem kazenske zakonodaje izvaja pregon storilcev kaznivih dejanj v imenu države in v javnem interesu kot represivna dejavnost države, je državno tožilstvo po ustavnosodni presoji sicer del izvršilne veje oblasti, vendar je v razmerju do drugih organov znotraj izvršilne veje oblasti samostojno, v razmerju do zakonodajne in sodne oblasti pa neodvisno.  Državnim tožilcem mora biti na normativni, institucionalni, organizacijski in materialni ravni zagotovljena funkcionalna samostojnost pri odločanju v konkretnih zadevah, kar pomeni predvsem, da jim niti vlada ali katerokoli ministrstvo, niti kateri drug državni organ, ne sme dajati političnih ali strokovnih navodil, s katerimi bi jih skušali usmerjati v konkretnih zadevah.«

Švarc Pipanova se je ob tej priložnosti državnim tožilcem zahvalila za predanost in strokovnost, s katerima vsakodnevno prispevajo k učinkovitemu pregonu storilcev kaznivih dejanj in s tem h krepitvi pravne države. »Še posebej za to, da ste predanost, pa tudi pokončno in načelno držo, izražali tudi v zadnjih letih, ko je bilo državno tožilstvo med tistimi neodvisnimi institucijami, ki je bilo pod velikim pritiskom sistematičnega kritizerstva in diskreditacije, izpostavljeno političnim posegom v vašo samostojnost, delovanje in odnose z drugimi državnimi organi, hkrati pa tudi sistematično materialno in kadrovsko blokirano oz. celo stradano,« je še dodala.

Ministrica je svoj uvodni nagovor zaključila z obljubo, da si bo še naprej prizadevala za sistemsko in celovito reševanje izzivov, z željo po nadaljnjem  tvornem sodelovanju. »Prepričana sem, da bomo večino težav veliko lažje in hitreje rešili z odprtim, strokovnim in dobronamernim dialogom.«

skupinska fotografija udeležencev zbora tožilcev
1 / 3